61 - BEYTEPE MAHALLESİ 1437 ADA 8 PARSEL VE AYVAŞIK MAHALLESI 1625 ADA 1 PARSEL IMAR PLAN DEĞIŞIKLIĞI HK.(KOMİSYONA HAVALE)

Beytepe Mahallesi 1437 ada 8 parsel ve Ayvaşık Mahallesi 1625 ada 1 parsel UİP değişikliğine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazısının konunun daha detaylı araştırılabilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi şeklindeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.