59 - İLÇEMİZ HACIKARA MAHALLESİ 1688 ADA 4 PARSELDEKİ 7075,00 M2 LİK ARSANIN BELEDİYEMİZE AİT OLAN 2735,00 M2 HİSSENİN (547/1415) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA EĞİTİM HİZMETLERİNDE TESİS YAPILMASI AMACI İLE TAHSİSİ HK.

İlçemiz Hacıkara Mahallesi 1688 ada 4 parseldeki 7075,00 m2 lik arsanın Belediyemize ait olan 2735,00 m2 hissenin (547/1415) Milli Eğitim Bakanlığına eğitim hizmetlerinde tesis yapılması amacı ile tahsisinin yapılması şeklindeki oylanarak oy birliği ile kabul edildi.