55 - BAŞAĞAÇ MAHALLESESİ 848 ADA 1 PARSEL HK.(KOMİSYON RAPORU)

Başağaç Mahallesi 848 ada 1 parselde imar değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.