53 - İLÇEMİZŞEHRİMİZ SOKAKLARINDA BAŞI BOŞ YAŞAYAN EVCİL OLMAYAN HAYVANLARIN (KÖPEKLERİN) TOPLATILARAK BELEDİYEMİZE AİT HAYVAN BARINAĞINDA BAKIMLARININ SAĞLANMASI HK

Beypazarı İlçemiz Şehrimiz sokaklarında başı boş yaşayan evcil olmayan hayvanların (köpeklerin) toplatılarak Belediyemize ait hayvan barınağında bakımlarının sağlanması şeklindeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.