44 - İLÇEMİZ AYVAŞIK MAHALLESİ 155113 ADA 1 PARSEL ÇEKME MESAFESİ DEĞİŞİKLİĞİ HK. (KOMİSYONA HAVALE)

Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi 155113 ada 1 parselde çekme mesafesi değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Başkanlık yazısına ilişkin konunun daha detaylı araştırılabilmesi için İmar ve Bayındırlık  Komisyonuna havale edilmesi şeklindeki  şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.