43 - KURTULUŞ MAHALLESİ 1708 ADA 3 VE 4 PARSELLER İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ HK. (KOMİSYONA HAVALE)

Beypazarı İlçesi Kurtuluş Mahallesi 1708 ada 3 ve 4 parsellerde imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Başkanlık yazısına ilişkin konunun daha detaylı araştırılabilmesi için İmar ve Bayındırlık  Komisyonuna havale edilmesi şeklindeki  şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.