42 - BAŞAĞAÇ MAH. 848 ADA 1 NOLU PARSELDE PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HK. (KOMİSYONA HAVALE)

Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi  848 ada 1 nolu parselde plan değişikliği talebi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Başkanlık yazısına ilişkin konunun daha detaylı araştırılabilmesi için İmar ve Bayındırlık  Komisyonuna havale edilmesi şeklindeki  şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.