40 - ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN MADDİ YARDIM TALEBİ HK.

Beypazarı ilçemizde devam etmekte olan Hıdırlıktepe Rekreasyon Alanı ile yapılması planlanan köy konağı, camii, hayvan pazarı ve yol düzenleme çalışmalarında (demir, çimento, hazır beton, beton parke taşı) gibi malzemelere ihtiyacımız vardır. Bunlar için Belediyemizin 18.000.000,00 TL (onsekizmilyontürklirası)+KDV maddi kaynağa ihtiyacı bulunmaktadır. Bu maliyetlerin bir kısmını karşılamak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesinden 8.000.000,00 TL (sekizmilyontürklirası) maddi yardım talebinde bulunulması ve geri kalan kısmının Belediyemiz imkanları ile karşılanmak suretiyle yapılması şeklindeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.