37 - BAŞAĞAÇ MAHALLESİ 1428 ADA 5 PARSELDE KONUT ALANINA ÖZEL EĞİTİM TESİSİ YAPILMASI (KOMİSYON RAPORU) HK.

Başağaç mahallesi 1428 ada 5 parselde konut alanına özel eğitim tesisi yapılması  ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu Komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.