36 - 1841 ADA 1/1000 UİP DEĞİŞİKLİĞİ (KOMİSYON RAPORU) HK.

Başağaç Mahallesi 1841 ada 1/1000 UİP değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu Komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.