33 - 1841 ADA 1/1000 UİP DEĞİŞİKLİĞİ (KOMİSYONA HAVALE ) HK.

Başağaç Mahallesi 1841 ada 1/1000 UİP değişikliğine ilişkin konunun daha detaylı araştırılabilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi şeklindeki  şifahi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.