32 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI VE ÜCRETLERİ HK.

Belediyemiz bünyesinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi kapsamında çalıştırılan Sözleşmeli Personelin ücretlerinin asgari ücretin net tutarına %50 ilave edilmek suretiyle Mart/2018 ayından itibaren 2.400.-TL (net) ücret ödenmesi şeklindeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.