31 - KAMULAŞTIRMA YÖNTEMİYLE TRAMPA (TAKAS) HK.

Belediye Encümeninin 02.05.2017 tarih ve 89 sayılı kararı ve Beypazarı Kaymakamlığının 21.07.2017 tarih ve 1256 sayılı Kamu Yararı Kararı Onayı yazısı ile Hacıkara Mahallesindeki Karabekir Sokağın tam olarak kullanıma açılması için?2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. ve 7.maddelerine göre kamulaştırılmasına karar verilen Hacıkara Mahallesi 974 ada 4 parseldeki bahçeli kargir ev,11329127354 T.C. Kimlik nolu Lütfiye KAYAALP'e ait olup parselin üzerindeki binaların toplam kamulaştırma bedeli 295.000,00-TL olarak belirlenmiştir.23/01/2018 tarihli anlaşma ve uzlaşma komisyon tutanağı ile kamulaştırma bedeli üzerinden anlaşılan bedel miktarına karşılık olarak,Belediyemize ait Kurtuluş Mahallesi 1708 ada 3 parseldeki A Blok 4.kat 16 nolu dairenin(149,50 m2) takasının yapılması için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 26.maddesine göre anlaşılmış ve uzlaşılmıştır.Malikin talebi doğrultusunda Belediyemize ait Kurtuluş Mahallesi 1708 ada 3 parseldeki binadan A Blok 4.kat 16 nolu dairenin trampasının(takasının) yapılması şeklindeki  şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.