30 - TAKAS İŞLEMLERİ (LİMONCUOĞLU KONAĞI İLE ABBASZADE KONAĞI HK.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilçenin İstiklal Mahallesi 517 ada 2 nolu parsel üzerinde bulunan Ankara Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Turizm Otelcilik Programı öğrencilerince uygulama oteli olarak kullanılan “Abbaszade Konağı” ile ilçenin Beytepe Mahallesi 357 ada 102 nolu parsel üzerinde bulunan mülkiyeti Ankara Üniversitesine ait olan ve 26/08/2017 tarihli Ankara Üniversitesi ile Belediyemiz arasında yapılan protokol gereği belediyemizin kullandığı “Limoncuoğlu Konağının” karşılıklı mülkiyet takası yapılması, Ankara Üniversitesi İnşaat Dairesi tarafından İstiklal Mahallesi 517 ada 2 nolu parsel üzerindeki Abbaszade Konağında yapılacak olan tadilatların belediyemizce yapılması şeklindeki  şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.