28 - KURTULUŞ MAH. 605 ADA 11 PARSELDEKİ KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İHALESİ HK.

İlçenin Kurtuluş Mahallesi 605 ada 11 nolu ( 3319,00 m2’lik) parsel Belediyemiz adına kayıtlı iken, Belediye Meclisinin 02/05/2016 tarih ve 2016/87 sayılı kararı ile kat karşılığı inşaat yapımına karar verilmiştir.Belediye Encümeninin 10.03.2017 tarih ve 2017/52 sayılı kararı ile 2886 sayılı Devlet ihale kanunun 35/c ve 45-49 maddeleri gereğince Kat Karşılığı İnşaat yapılması için ihale yapılmıştır.İhale?mimari projede görülen zemin katta oluşan 8 adet dükkandan 4 adeti Bağımsız bölüm numarasına göre 1,2,3,4 nolu dükkanlar(projesinde A Blok 25-26-27-28 nolu dükkanlar)belediyemize kalması şartı ile ayrıca katlarda oluşan toplam 48 adet bağımsız bölümlerin(konut/daire) toplamda 1888 olan puan miktarından 592 puan ile(%31,36) ARTLINE Mimarlık Mühendislik İnşaat ve Yapı Malzemeleri Turizm Ticaret Ltd.Şti’nin üzerinde kalmış ve 24/03/2017 tarihinde Kat Karşılığı İnşaat sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmenin 5.maddesine istinaden belediyemize ve yükleniciye (ARTLINE Mimarlık Mühendislik İnşaat ve Yapı Malzemeleri Turizm Ticaret Ltd.Şti ne) ait olacak bağımsız bölümler belirlenmiştir.Buna göre ekli mimari projede görülen 1102/2908 arsa payına isabet eden, A BLOK Zemin kattaki 25-26-27-28 bağımsız bölüm nolu Dükkanlar,A Blok 1.kat 4 nolu bağımsız bölüm, 2.kat 5 nolu bağımsız bölüm,3.kat 12 nolu bağımsız bölüm, 4.kat 14 ve 16 nolu bağımsız bölümler ve 5.kat 18 ve 20 nolu bağımsız bölümler,6.kat 22 nolu bölüm ile B BLOK 1.kat 1 nolu bağımsız bölüm,2.kat 5 nolu bağımsız bölüm,3.kat 9 ve 12 nolu bağımsız bölümler,4.kat 13 nolu bağımsız bölüm,5.kat 19 nolu bağımsız bölüm ve 6.kat 21 nolu bağımsız bölümlerin (dairelerin) oluşturduğu toplam 1102/2998 arsa hissesi Beypazarı Belediyesi uhdesinde kalmasına karar verilmiştir.Yükleniciye(ARTLINE Mimarlık Mühendislik İnşaat ve Yapı Malzemeleri Turizm Ticaret Ltd.Şti) ise 1806/2998 arsa paylı B BLOK Zemin kattaki 25-26-27-28 nolu dükkanlar ile A BLOK 1.kat 1,2 ve 3 nolu bağımsız bölümler, 2.kat 6,7 ve 8 nolu bağımsız bölümler,3.kat 9,10 ve 11 nolu bağımsız bölümler,4.kat 13 ve 15 nolu bağımsız bölümler,5.kat 17,ve 19 nolu bağımsız bölümler,6.kat 21,23 ve 24 nolu bağımsız bölümler ile B BLOK 1.kat 2,3 ve 4 nolu bağımsız bölümler,2.kat 6,7 ve 8 nolu bağımsız bölüm,3.kat 10 ve 11 nolu bağımsız bölüm,4.kat 14,15 ve 16 nolu bağımsız bölümler,5.kat 17,18 ve 20 nolu bağımsız bölümlerin 6.kat 22,23 ve 24 nolu bağımsız bölümler(dairelerin) oluşturduğu toplam 1806/2908 hissesi yükleniciye (ARTLINE Mimarlık Mühendislik İnşaat ve Yapı Malzemeleri Turizm Ticaret Ltd.Şti) verilmesi konusunda anlaşılmıştır. Belediyemize ile yüklenici arasında yapılan paylaşım sonucu yukarıda numaraları yazılı bağımsız bölümlerin kat karşılığı inşaat sözleşmesine istinaden Tapu Müdürlüğünde Belediyemiz ve yüklenici adına kat irtifakına çevrilmesi ve kat karşılığı sözleşmesinin 9. Maddesine istinaden “yüklenici kendi adına irtifakı kurulan bağımsız bölümleri belediyemizden muvafakat almadan satamaz” şerhinin  konulması,yüklenici ile belediyemiz arasında yapılan paylaşımın onaylanması,kat irtifakı kurulmasından veya kat mülkiyetine geçilmesinden sonra belediyemiz adına oluşacak ekli mimari projede görülen , A BLOK Zemin kattaki 25-26-27-28 bağımsız bölüm nolu Dükkanlar,A Blok 1.kat 4 nolu bağımsız bölüm, 2.kat 5 nolu bağımsız bölüm,3.kat 12 nolu bağımsız bölüm, 4.kat 14 ve 16 nolu bağımsız bölümler ve 5.kat 18 ve 20 nolu bağımsız bölümler,6.kat 22 nolu bölüm B BLOK 1.kat 1 nolu bağımsız bölüm,2.kat 5 nolu bağımsız bölüm,3.kat 9 ve 12 nolu bağımsız bölümler,4.kat 13 nolu bağımsız bölüm,5.kat 19 nolu bağımsız bölüm ve 6.kat 21 nolu bağımsız bölüm (dairelerin) satışı hususunda? Belediye Encümenine yetki verilmesi şeklindeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.