26 - TURİZM PAZARI ÇALIŞMA YÖNETMELİK TASLAĞI HK.(KOMİSYON RAPORU)

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TURİZM PAZARI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Amaç
MADDE 1

Bu yönetmeliğin amacı, Beypazarı İlçesi turizm pazarının kuruluş, çalışma, usul ve esaslarını düzenlemek, Beypazarı turizmini canlandırmak, yöresel ürünlerimizde asgari niteliklerin belirlenerek, satılan ürünler arasında, standart birliği sağlanması ve yöreselliğin korunması, kalitenin yükseltilmesini sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2

Bu Yönetmelik, Beypazarı İlçesindeki turizm pazarının çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3

Beypazarı Belediyesi Turizm Pazarı Çalışma Yönetmeliği; 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/ b hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

UYULMASI  GEREKEN  KURALLAR

     Bu yönetmeliğin amacı: Beypazarı Turizmini canlandırmak, yöresel ürünlerimizde, asgari niteliklerin belirlenmesi, satılan ürünler arasında, standart birliği sağlanması ve yöreselliğin korunması, kalitenin yükseltilmesini sağlamaktır.

1- Açık hava müzesini andıran eski Beypazarı yerleşim yeri, Demirciler çarşısından başlayarak, tüm Beypazarı’nı kapsar.

2- Bankalar Caddesi, Milli Egemenlik, Demirciler Çarşısı ve bazı konaklarda hali hazırda mevcut olan, akıcı ışıklı Elektronik LED reklam ve tanıtım levhaları tarihi dokumuzu bozmaktadır. Teknolojinin bir ürünü olan, bu tanıtım levhalarının tamamı kaldırılacak ve tüm Reklam amaçlı tanıtım tabela ve levhaları, çevre ve yöresel dokuya uygun hale getirilecektir. 

Açıklama: Örneğin, firma adı ve ürün adları, hava raporu gibi, Beyaz, kırmızı, yeşil ve Turuncu renklerle, yanıp sönüp, şelale gibi akarak, gözü rahatsız eden Elektronik LED ( Light Emitting Diode) diyotlu tabelalar ile sokağımızın doğal görünümü, bozmuştur. Aynı zamanda, fotoğraf çektirmek isteyenleri rahatsız etmektedir. Bu sokağın otantik görünümünü bozduğu için, bu tabelalar istenmemekte ve en çok şikayet edilenlerin başında gelmektedir.

3-  Demirciler çarşısındaki yerleşik meslek sahibi kimselerin, ruhsatlı mesleki faaliyetleri dışında, faaliyet göstermelerine müsaade edilmeyecektir. Örnek: Demirci, Berber, Parfüm, Terzi, Kalaycıların ek olarak havuç ve karadut suyu satmaları. Hep şikayet konusu olmaktadır.

4- Demirciler sokakta, güneş ışınlarından korunmak amacıyla, kullanılan Güneş şemsiyelerinin çeşitlilik arzetmesi, görüntü kirliliği meydana getirmektedir. Bu olumsuzluğu gidermek amaçlı, ilerde belirlenecek tek renk şemsiye konusunda, bir çözüm getirilmesi için, çalışma başlatılacaktır.

5- Demirciler Çarşısında, her isteyen istediği yerde, kendiliğinden tezgah kurup satış yapamayacaktır. Dükkân sahipleri, bilhassa hafta sonları tezgahlarını, yayalara ayrılmış yola fazlasıyla taşırmaları sonucu, yol daralmakta, insanlar huzursuz ve rahatsız edilmektedir. Böylesi durumlara müsamaha gösterilmeyecektir.

6- Demirciler Sokağı girişinden çıkışına kadar, yol güzergahı boyunca sokakta yapılan, izzet ve ikram sonucu turizmi menfi yönde etkilemekte olup, sokak üzerinde yapılması yasaktır.

7- Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kent Konseyi ile birlikte, denetimler, süreklilik gösterecektir.

8- Alaaddin Sokaktaki standların, olağan hali haricinde, yönetmeliğin uygun görmediği ilave ve eklemeler, kesinlikle yapılmayacak.
9- Hijyen kurallarına harfiyen uyulmak zorundadır. Tezgahlarda Satışa sunulan ürünler, yöresel olma özelliğini taşıyacak ve kime ait olduğunu bildirir, etiket ve Barkod uygulaması yapılacak.
10- Satıcılar; sattıkları yöresel ürünlerde, yerel ölçü ve şekilleri örnek alacak. Şeker ve pekmez mamulü ürünlerin, satışı ve teşhirinde camlı reyon kullanılması mecburi olacaktır. Hileli, ayıplı, ürünlerin müşteriye satanların tüm hakları, iki kez yazılı ikaz sonrası üçüncüde iptal edilecektir.
11- Satıcıların kılık ve kıyafetleri, Beypazarı’mıza yakışır biçimde olacak, kadınlarda yöresellik şart olacaktır. Satıcı ile müşteri arasındaki konuşmalarda, satıcının Beypazarı ağzı kullanmaya özen göstermesi, istenen ve arzu edilendir. Beypazarı yemekleri sayıldığında yaprak dolması ve hoşaf denmeye dikkat edilmesi.
12- Havuç yöresel ürünlerimizdendir. Havuçsuyu çok kısa zamanda, ekşime ve bozulma özelliğine sahip olduğu için, önceden şişelenerek satışı yapılmayıp, müşterinin gözü önünde hazırlanıp, ikram yada satışı yapılacaktır.
13- Ürünler, naylon ambalaj ve paket içinde bulunmayacak. Kese kağıdı ve özel hazırlanmış, bez torbalar içinde satış yapılacaktır. kime ait olduğunu bildirir, etiket ve Barkod uygulaması yapılacaktır.

14- Alaaddin Sokakta, Konak ve Dükkân önlerinde, sahipleri yada başkaları tarafından boş buldukları yerlerde, seyyar tezgah kurarak satış yapılmayacaktır.
15- Geçici kına yapan kişilerin, kullandıkları malzemelerin sağlığa zararlı olduğu bilinen ve tespit edilen, hiçbir madde ve malzemenin kullanılmasına müsaade edilmeyecektir.
16- Turizm sezonu ve önceden belirlenecek, zaman dilimleri içinde, mazeretsiz olarak, en fazla üç defa ardı ardına stant açmayan, hak sahipler haklarından vazgeçmiş sayılıp stantları iptal edilecektir.
17- Hak sahibi stantların, zaruret ve lüzumu halinde, Beypazarı Belediyesi ilgili biriminin onayı alınmadan bir başkasına satışı ve devri mümkün değildir.
18- Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kent Konseyi ile birlikte, denetimler, süreklilik gösterecektir.
Yukarıda belirtilen maddeler; Alaaddin Sokak ve Demirciler Çarşısında  Beypazarı Turizmini aktif yönde etkileyecek hususlar göz önünde, tutularak alınmıştır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 4

İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat bükümlerine uyulur.
Yürürlük
MADDE 5 Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.