25 - ZABITA MEMURLARI FAZLA MESAİSİ HK.(KOMİSYON RAPORU)

Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonunun Zabıta memurları fazla mesaisi  ile ilgili  18/01/2018 tarih ve 04 sayılı  raporuna ilişkin, Zabıta Müdürlüğü personelinden, Müdür, Amir, Komiser ve Memurlara fazla çalışma karşılığında 500,00.-TL aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti ödenmesi şeklindeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.