22 - ÜCRET TARİFELERİ HK.(KOMİSYON RAPORU)

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97’nci maddesi gereği harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edilecek her türlü hizmetlerden:

1-TAŞIMA ÜCRETLERİ:

Et nakli ücreti küçükbaş hayvanlardan 3,50.- TL, büyükbaş hayvanlardan 22,00.- TL (KDV Hariç)

Soğuk hava deposunda et saklama ücreti günlük küçükbaş hayvanlardan 2,50.- TL, büyükbaş hayvanlardan 4,50- TL alınır.

2-HOPARLÖRLE İLAN:

Resmi Daire ve özel kişilerden Belediye hoparlörü ile yapılacak ilanlardan 10 kelimeye kadar 2,00- TL, 10 kelimeden fazla ilanlar için her kelimesine 0,21- Kr alınır. (KDV Hariç)

3-NİKÂH AKİT ÜCRETLERİ 

Aile Cüzdan Bedeli                                                                  160,00.-TL             

4-İŞ MAKİNALARININ SAAT ÇALIŞMA ÜCRETİ          FİYAT: 

PALETLİ KEPÇE                                                                  400,00.-TL               

KANAL KAZICI EKSKAVATÖR                                    400,00.-TL                              

GREYDER                                                                             500,00.-TL                 

LASTİK TEKERLEKLİ KEPÇE                                          400,00.-TL               

KIRICILI KEPÇE                                                                  350,00.-TL                 

Bordür                                                                                      30,00.-TL                   

Parke Taşı  (Adet)                                                                     3,70.-TL

5-KAZIM ÜCRETİ: 15 METRE GENİŞLİĞİNDEN AZ YOLLAR İÇİN

Kaldırım İçin (1 m2)                                                                        100,00.-TL                  

Sıcak Asfalt (m2)                                                                             200,00.-TL                     

Satıh Kaplama (m2)                                                                        70,00.-TL

 

Yaya yolu bordür kaplama  (metre tül)                                          40,00.-TL

 

6-İMAR ÇAP ÜCRETLERİ                                                        FİYATI

Konut Alanı için;

0 - 2000 m2 arası her m2 için                                                           0,35  TL

2001 - 5000 m2 arası her m2 için                                                      0,20 TL

5000 m2 ve üzeri her m2 için                                                            0,10 TL

 Ticari Alan için;

0 - 2000 m2 arası her m2 için                                                           0,70  TL

2001 - 5000 m2 arası her m2 için                                                      0,50 TL

5000 m2 ve üzeri her m2 için                                                            0,10 TL

Entegre Tesis Alanları için;

Beher  m2 için                                                                                  1,70  TL

 Yol Kotu;

Beher  m2 için                                                                                  0,50 TL,

* İmar çapı 1 (bir) yıllık süresi içinde yenilemelerde ücret alınmaz. 1 yıl içinde yenilenmeyen çapların yenilenmesinde harçların %50’si alınır.

 

BİLGİSAYAR ÖLÇEKLİ İMAR PLANI ÖRNEĞİ:

A2                                                      25,00-TL

A3                                                      20,00-TL

A4                                                      20,00-TL

AO                                                     90,00-TL

 

İMAR PLANI VE PLAN DEĞİŞİKLİĞİ KONTROL ÜCRETİ  :

0 – 1 ha. Arası                                                                                     1000 TL

1 ha. Üzeri her ha. İçin                                                                         100 TL          

GES (Güneş Enerji Santrali) her m2 için                                                1,75 TL,

- Parselasyon Kontrol Harcı;

 0 – 2000 m2 arası her m2 için                                                           0,50  TL

2000 – 5000 m2 arası her m2 için                                                        0,20 TL

5000 m2 ve üzeri her m2 için                                                              0,05 TL,

 

Vaziyet- Bağımsız planı Kontrol ücreti

Maktuen                                                                                         150,00TL         

 

Halihazır Harita Yapımı ve Kontrol Harcı   

0 - 10 ha. arası her m2 için                                                                 0.08 TL

10 - 50 ha.arası her m2 için                                                                 0.07 TL

50 - 100 ha. arası her m2  için                                                             0.06 TL

100 ha. üzeri her ha. için                                                                    10 TL ,

 

İFRAZ – TEVHİT- İHDAS-KONTROL HARCI:

 

0 – 2000 m2 arası her m2 için                                                           0,30  TL

2001 – 5000 m2 arası her m2 için                                                      0,20 TL

5000 m2 ve üzeri her m2 için                                                           0,10 TL,

İmar Planı bulunmayan Tarım Arazilerinde yapılan ifrazlarda bu bedelin %50’si alınır.

 

7-BANKA EKSPERTİZ ÜCRETİ:

Her ekspertiz başına                                                                          55,00-TL

8-KULLANIM ÇEŞİTLERİ GÖRE OTOPARK ÜCRETİ             FİYAT:

Konut Alanlarında:

3 daire için bir otopark bedeli                                                    : 220,00 TL

50 M2’ye kadar iş yerlerinden bir otopark bedeli                        :340,00 TL

Ticari Alanlarda:

3 daire için 1 otopark bedeli                                                        : 410,00 TL

50 M2’ye kadar iş yerlerinden bir otopark bedeli                         : 690,00 TL

Konaklama Tesisleri (50 M2’ye kadar)                                        :10,00  TL

Ticari Bölge dışında kalan 50 m2’ye kadar iş yerlerinden

                                               1 otopark bedeli                                    :340,00 TL- 

 

Konaklama Tesisleri              50 m2’ye kadar                                 :10,00.-TL                  

Yeme-İçme-Eğlence Tesis.   50 m2’ye kadar                                   :10,00.-TL  

Sosyal-Kültür-Spor Tesis.    30 m2 ‘ye kadar                                  :10,00.-TL  

Eğitim Tesisleri                  400 m2’ye kadar                                    :10,00.-TL                 

Sağlık Yapıları                        125 m2’ ye kadar                              :10,00.-TL

İbadet Yerleri (300 M2’ye kadar)                                                     :10,00.-TL

Kamu Kurum ve Kuruluşları (100 M2’ye kadar)                             :10,00.-TL

 

Semt Pazarı (100 M2 ye kadar)                                                        :10,00.-TL      

Sanayi Depo ve Topl. Tesis.  200 m2’ye kadar                                :10,00.-TL                 

Küçük Sanayi Siteleri           125 m2’ ye kadar                                :10,00.-TL

-Plan ve Proje Tasdik Harcı;

  beher m2 için                                                                            : 0,40 TL

-Yol İştirak Payı                                                                          : 45,00 TL

-Zemin Açma ve Toprak Hafriyat Ücreti (beher m2                          : 0,40 TL

-Aplikasyon Harcı                                                                       : 60,00 TL

-Toprak Vizesi                                                                            : 150,00 TL

-Su Basman Vizesi                                                                      : 150,00 TL

-Isı Yalıtım Vizesi                                                                       : 300,00 TL

-Temel Vizesi                                                                              : 200,00 TL

-Kat Demir Vize (kat başına )                                                       : 200,00 TL

-Proje Taahhüt Düzeltme                                                            : 200,00  TL

-Asansör Tescil Belgesi                                                               : 200,00 TL

-Asansör Proje Kontrol Ücreti:                                                    : 200,00 TL

-Asansör Ruhsat Yenileme                                                          : 200,00 TL

-Bina Yıkım + Enf + Döküm yeri gösterme                                  : 100,00 TL

-Toprak Dök. Yeri düzeltilmesi                                                      : 0,50 TL

-Toprak Düzeltme (M3)                                                                  : 0,50 TL

-Kat Mülkiyet ve kat İrtifak kontrol (beher m2 için)                          : 0,40 TL

-İş Deneyim Belgesi                                                                     :500,00 TL

-Proje Müellif Kaydı (her yıl)                                                      :150,00 TL

-Müteahhit Kaydı (her yıl)                                                           :150,00 TL

-Günlük  İşgaliye Ücreti (beher  m2  için)                                        : 5,00 TL

-İstinat Duvarı Ücreti (beher  m2 için)                                             : 5.00  TL

-Banka  Ekspertiz Ücreti:Her ekspertiz başına :                              : 55.00  TL

 

-Aslı Gibidir Onay Ücreti                                                            :15.00  TL

-Ruhsat Yenileme (her yapı için ayrı)                                         :600,00  TL

-Yapı Denetim Seviye Tespit Ücreti                                           :200,00  TL

 -Yapı Kullanma İzin Belgesi Harcı;

 Konutlar için (beher m2 için)                                                          : 0,55 TL

İşyerleri için (beher m2 için)                                                           : 0,75 TL

 11-İNŞAAT RUHSAT HARCI

                 

İNŞAAT RUHSAT HARÇLARI:

KONUTLARDA:                           

100 m2’ ye kadar                                                                          : 1,80 TL

101-120 m2’ye kadar                                                                    : 2,50 TL

121-150 m2’ye kadar                                                                    : 3,50 TL

151-200 m2’ye kadar                                                                    : 6,50 TL

200 m2’den yukarı                                                                        : 8,00 TL

TİCARİ ALANLAR İÇİN

25 m2’ye kadar                                                                              : 5,00 TL

26-50 m2’ye kadar                                                                         : 6,00 TL

51-100 m2’ye kadar                                                                       : 9,00 TL

100 m2’den yukarı                                                                        :11,00 TL

 

2000 m2 üzerindeki ticari yapılar için m2 birim fiyatı                :10,00 TL

Özel Sağlık ve Eğitim Tesisi amaçlı yapıların m2 birim fiyatı :    4,00 TL

 

 şeklindeki raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabul  edilmesi şeklindeki şifahi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.