20 - NORM KADRO HK.

Belediyemiz norm kadro cetvelinde boş bulunan 8 dereceli 1 adet eğitmen kadrosu karşılığında sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretinin asgari ücretin net tutarının %50 artırımlı olarak Mart/2018 ayından itibaren net 2.400.- TL ücret ödenmesi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.