19 - NORM KADRO HK.

Belediyemiz ihtiyacına binaen 06/08/2014 tarih ve 2014/159 sayılı Belediye Meclis kararıyla ihdas edilmiş olan 1 adet 10 dereceli memur kadrosunun kaldırılarak yerine 1 adet 8 dereceli eğitmen kadrosunun ihdas edilmesi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.