18 - MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT İLÇENİN BEYTEPE MAHALLESİNDE 357 ADA 98 NOLU PARSELDE BULUNAN BAĞIMSIZ BÖLÜMLER HK.

İlçenin Beytepe Mahallesinde 357 ada 98 nolu parselde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 1 nolu, 2 nolu ve 3 nolu bağımsız bölümler ile Beytepe Mahallesi 357 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 2 nolu, 3 nolu, 4 nolu, 5 nolu ve 6 nolu bağımsız bölümlerin satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesi yönündeki şifahi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.