Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereğince 2010 Yılı Aralık ayı toplantısının 01/12/2010 tarihli birleşi..

2009-01-01

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereğince 2010 Yılı Aralık ayı toplantısının 01/12/2010 tarihli birleşiminin devamı olarak, 02/12/2010 tarihli birleşimini yapmak üzere Meclis ve Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP’ın Başkanlığında Üyelerden Leyla YÜKSEL ÇEVİK, Emin BİLGİN ve Mustafa TAŞKOPARAN’ın yokluğunda diğer üyelerin tamamının iştiraki ile 02/12/2010 Perşembe günü saat 15:00 de Belediye Başkan odasında toplandı.

 NO:

112-  GÜNDEM : İlçenin Ayvaşık Mahallesi 21 ada 10 nolu parsel malikinin talebinin görüşülmesi.

Ankara ili, Beypazarı İlçesi, Ayvaşık Mahallesi 21 ada 10 nolu parsel imar planında Belediye hizmet alanı olarak ayrılmış olup, belediyemizin hizmetlerinde kullanılabilecek  bir parsel olmadığından parselin etrafındaki yapılaşma şartları Ayrık Nizam 2 katlı 0,25 yoğunluklu konut adaları olduğu için bu parselinde Ayrık nizam 2 katlı Taks= 0.25 TAKS= 0.50 yoğunluklu konut  alanı olarak plan değişikliği yapılmasına.

Yapılan bu değişikliğin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/c maddelerine göre onanmasına oy birliği ile karar verildi.

113- GÜNDEM : İlçenin Ayvaşık Mahallesi 946 ada 10 ve 11 nolu parsellerin plan değişikliğinin görüşülmesi.

Ankara ili, Beypazarı İlçesi,  Ayvaşık Mahallesi 946 ada 10 ve 11 nolu parseller Belediyemize ait olup, Belediye meclisinin 07/03/2006 tarih ve 2006/8.57 sayılı kararı ile Ankara İl Özel İdaresi ile yapılan protokol gereği Rüstempaşa dükkanlarına karşılık plan değişikliği yapıldıktan sonra devrine karar verildiğinden, söz konusu parsellerin okul alanı olarak plan tadilatı yapılmasının uygun olduğuna.

Yapılan bu tadilatın 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/c maddelerine göre onanmasına oy birliği ile karar verildi.            

114- GÜNDEM : Ankara ili, Beypazarı İlçesi,  Ayvaşık Mahallesi 1660 ada 1, 2 ve 3  nolu parsellerin yapı yaklaşma mesafesinin 8 metreden 5 metreye indirilmesi ile ilgili Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP’ın 01/12/2010 tarihli teklifi.

Ankara ili, Beypazarı İlçesi,  Ayvaşık Mahallesi 1660 ada 1,2 ve 3  nolu parsellerin geometrik şekilleri bozuk olduğu için parsellere yapılacak yapılar düzgün olmadığı ve 8 metre yapı yaklaşma mesafesine göre yapılar sığmadığı için yapı yaklaşma mesafesinin 8 metreden 5 metreye indirilmesinin uygun olduğuna.

Yapılan bu tadilatın 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/c maddelerine göre onanmasına oy birliği ile karar verildi.

-1-

115- GÜNDEM Ayvaşık Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilen Belediye Meclisinin 03/08/2010 tarih ve 2010/16.83 sayılı kararının görüşülmesi ile ilgili Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP’ın 01/12/2010 tarihli teklifi.

Ankara ili, Beypazarı İlçesi, Ayvaşık Mahallesi sınırları içinde konut alanları, ticaret alanları, kamu hizmeti alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. Maddesi doğrultusunda hazırlanan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen 68.4 hektarlık alanın “Ayvaşık Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı”  ilan edilen alanda yapılan ve Belediye Meclisinin 03.08.2010 tarih ve 2010/16.83 sayılı kararı ile onanan imar planının kapsadığı alanda Kamuya ait parseller ve hisseler olduğu tespit edilmiştir. 5998 sayılı yasa gereği kamuya ait Parsellerin bulunduğu alanlarda Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilebilmesi için Bakanlar Kurulu Kararı alınması zorunlu olduğundan, Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı alınıncaya kadar, “Ayvaşık Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı” ilan edilen alanda  Belediye Meclisinin 03.08.2010 tarih ve 2010/16.83 sayılı kararından önce yürürlükte bulunan imar planlarının geçerli olmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

116- GÜNDEM : Başağaç 1.Bölge Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilen Belediye Meclisinin 03/08/2010 tarih ve 2010/16.84 sayılı kararının görüşülmesi ile ilgili Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP’ın 01/12/2010 tarihli teklifi.

Ankara ili, Beypazarı İlçesi, Başağaç Mahallesi sınırları içinde konut alanları, ticaret alanları, kamu hizmeti alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. Maddesi doğrultusunda hazırlanan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen 91.7 hektarlık  “Başağaç 1. Bölge Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı”  ilan edilen alanda yapılan ve Belediye Meclisinin 03.08.2010 tarih ve 2010/16.84 sayılı kararı ile onanan imar planının kapsadığı alanda Kamuya ait parseller ve hisseler olduğu tespit edilmiştir. 5998 sayılı yasa gereği kamuya ait Parsellerin bulunduğu alanlarda Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilebilmesi için Bakanlar Kurulu Kararı alınması zorunlu olduğundan, Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı alınıncaya kadar, “Başağaç 1. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı” ilan edilen alanda  Belediye Meclisinin 03.08.2010 tarih ve 2010/16.84 sayılı kararından önce yürürlükte bulunan imar planlarının geçerli olmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

117- GÜNDEM : Hacıkara Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilen Belediye Meclisinin 03/08/2010 tarih ve 2010/16.84 sayılı kararının görüşülmesi ile ilgili Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP’ın 01/12/2010 tarihli teklifi.

Ankara ili, Beypazarı İlçesi, Hacıkara Mahallesi sınırları içinde konut alanları, ticaret alanları, kamu hizmeti alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. Maddesi doğrultusunda hazırlanan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen 10.54 hektarlık alanın “Hacıkara Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı”  ilan edilen alanda yapılan ve Belediye Meclisinin 03.08.2010 tarih ve 2010/16.85 sayılı kararı ile onanan imar planının kapsadığı alanda Kamuya ait parseller ve hisseler olduğu tespit edilmiştir. 5998 sayılı yasa gereği kamuya ait parsellerin bulunduğu alanlarda Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilebilmesi için Bakanlar Kurulu Kararı alınması zorunlu olduğundan, Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı alınıncaya kadar, “Hacıkara Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı” ilan edilen alanda  Belediye Meclisinin 03.08.2010 tarih ve 2010/16.85 sayılı kararından önce yürürlükte bulunan imar planlarının geçerli olmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

118- GÜNDEM : Belediye Meclisinin 2011 Yılı Ocak ayı toplantısının görüşülmesi.

Belediye Meclisinin 2011 Yılı Ocak ayı toplantısının 04/01/2011 Salı günü saat 15:00’de  Belediye Başkan odasında yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

×