Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20, 21. Maddeleri ve 5675 Sayılı Kanunun 3. maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini g..

2009-01-01

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20, 21. Maddeleri ve 5675 Sayılı Kanunun 3. maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis ve Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP’ın Başkanlığında Üyelerden Erdal DİRİL ve Emin ÜNLÜ’nün yokluğunda diğer üyelerin tamamının iştiraki ile 13/12/2010 Pazartesi günü saat 15:00 de Belediye Başkan odasında olağanüstü toplandı.

NO:

119-  GÜNDEM : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Satınalma Dairesi Başkanlığınca satışı yapılacak olan araçlardan Belediyemizin ihtiyacına binaen araç satın alınması hususu ile ilgili Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP’ın teklifi. 

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Satınalma Dairesi Başkanlığınca satışı yapılacak olan araçlardan Belediyemizin ihtiyacına binaen aşağıda belirtilen araçların   satın alınmasına oy birliği ile karar verildi.

PLAKASI           CİNSİ                          MARKASI        MODELİ        TAHMİNİ FİYAT (KDV HARİÇ)
38196               Platformlu Araç           Dodge             1993                6.500.-TL
34-053             Traktör Kepçe              Steyr                                          8.500.-TL
06-AZ-6665     Kamyonet 4x4             Dodge             1993                3.500.-TL
06-BA-7949     Kamyonet 4x4             Desoto            1993                3.500.-TL
06-BD-9793    Kamyonet 4x4             Fargo               1993                3.500.-TL
06-BD-9790    Kamyonet 4x4             Desoto             1993                3.500.-TL

120- GÜNDEM : İlçenin Ayvaşık Mahallesinde Belediyemize ait 1844 ada 4 ve 5 nolu parseller ile civarında imar planı değişikliğinin yapılması hususunun görüşülmesi.
İlçenin Ayvaşık Mahallesinde Belediyemize ait 1844 ada 4 ve 5 nolu parseller ile civarında imar planı değişikliğinin yapılması ile ilgili gündem maddesinin İmar Komisyonuna havale edilmesine o birliği ile karar verildi.
Bu konunun komisyonda görüşülmesi için oturuma ara verildi, İmar Komisyonu, komisyona havale edilen konuyu görüşmek üzere toplandı.  

121- GÜNDEM : İlçenin Ayvaşık Mahallesinde Belediyemize ait 1844 ada 4 ve 5 nolu parseller ile civarında imar planı değişikliğinin yapılması hususunun görüşülmesi.

Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Ayvaşık Mahallesi 1844 ada, 1661 ada ve 96 ada 76 parsel arasında kalan alan imar planında yeşil alan olup, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine istinaden aynı bölgede bulunan Belediyemize ait 1844 adadan eşdeğer miktarda yeşil alan ayırmak şartı ile söz konusu alanın ekli krokisinde görüldüğü gibi E=1.50 yoğunluklu hmax=12.50 m. yükseklikli konut alanı olarak ve 1844 adanın bir kısmının yeşil alan olarak plan değişikliği yapılmasına.
Yapılan bu değişikliğin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/c maddelerine göre onanmasına oy birliği ile karar verildi.

×