NO: 17- GÜNDEM : Belediyemizin 2011 mali yılı içerisinde akaryakıt ve yağ alımları konusunda ödenek aktarması ile ilgili Meclis ve Belediye ..

0000-00-00

NO: 17- GÜNDEM : Belediyemizin 2011 mali yılı içerisinde akaryakıt ve yağ alımları konusunda ödenek aktarması ile ilgili Meclis ve Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP’ın teklifi. Belediyemizin 2011 mali yılı içerisinde akaryakıt ve yağ alımları konusunda ödenek aktarması ile ilgili Meclis ve Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP’ın 01/02/2011 tarihli teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. Maddesine göre gündeme alınarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 18- GÜNDEM : Gündemin 1, 2, 3. Maddelerinin İmar Komisyonuna, 4. Maddesinin İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi. Yapılan müzakereler sonucunda; 1- İlçenin Gazipaşa Mahallesinde Belediyemize ait 1463 ada 1 parsel, 1464 ada 1 parsel, 1465 ada 1 parsel, 1466 ada 1 nolu parsellerde plan değişikliğinin ve satışı için encümene yetki verilmesinin görüşülmesi. 2- İlçenin Kurtuluş Mahallesi 933 ada 19 ve 22 nolu parsellerde plan tadilatı talebinin görüşülmesi. 3- İlçenin Zafer Mahallesi 198 ada 10 nolu parselin kamulaştırılmasının görüşülmesi. 4- Yapı Kullanma İzin Belgesi verilirken alınması gerekli ücretin artışının görüşülmesi. Yukarıda bahsedilen Gündemin 1, 2, 3. Maddelerinin İmar Komisyonuna ve 4. Maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. Vaktin gecikmesi nedeniyle gündemdeki konuların 02/02/2011 Çarşamba günü saat 15:00 de Belediye Başkan odasında görüşülmesine oy birliği ile karar verildi

×