Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereğince 2011 Yılı Şubat ayı toplantısının 01/02/2011 tarihli birleşim..

0000-00-00

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereğince 2011 Yılı Şubat ayı toplantısının 01/02/2011 tarihli birleşiminin devamı olarak, 02/02/2011 tarihli birleşimini yapmak üzere Meclis ve Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP’ın Başkanlığında Üyelerden Vildan ÇALIŞKAN ve M.Fikri KANIVAR’ın yokluğunda diğer üyelerin tamamının iştiraki ile 02/02/2011 Çarşamba günü saat 15:00 de Belediye Başkan odasında toplandı

NO:

19-  GÜNDEM : Belediyemizin 2011 mali yılı içerisinde akaryakıt ve yağ alımları konusunda ödenek aktarması ile ilgili Meclis ve Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP’ın teklifi.

Belediyemizin 2011 mali yılı içerisinde akaryakıt ve yağ alımlarının tek bir merkezden alınması ve bir ihale komisyonu tarafından ihale sürecinin gerçekleştirilmesi için aşağıda kurumsal, fonksiyonel, finansman ve ekonomik sınıflandırma düzeylerinde yazılı ödenekler arası ödenek aktarılması yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

EKLENEN ÖDENEK:

46 06 09 02 01 1 1 00 5 03 2 3 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları                                 1.110.000.-TL

EKSİLTİLEN ÖDENEK:

46 06 09 30 04 5 1 00 5 03 2 3 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları                                    580.000.-TL

46 06 09 33 03 2 0 00 5 03 2 3 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları                                      20.000.-TL

46 06 09 34 06 3 0 00 5 03 2 3 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları                                    230.000.-TL

46 06 09 35 05 1 0 00 5 03 2 3 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları                                    280.000.-TL

20-  GÜNDEM : İlçenin Gazipaşa Mahallesinde Belediyemize ait 1463 ada 1 parsel, 1464 ada 1 parsel, 1465 ada 1 parsel, 1466 ada 1 nolu parsellerde plan değişikliğinin ve satışı için encümene yetki verilmesinin görüşülmesi.

İlçenin Gazipaşa Mahallesinde Belediyemize ait 1463 ada 1 parsel, 1464 ada 1 parsel, 1465 ada 1 parsel, 1466 ada 1 nolu parseller imar planında Ayrık nizam 2 (iki) katlı 0.30 taban yoğunluklu konut alanı olarak ayrılmış olup, söz konusu ada ve parsellerin E= 0.60 yoğunluklu, Hmax=12.50 m yükseklikli “Konut dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak plan değişikliğinin yapılmasına ve adı geçen ada ve parsellerin plan değişikliği yapıldıktan sonra satışı için encümene yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
                                                                                          -1-

21-  GÜNDEM : İlçenin Kurtuluş Mahallesi 933 ada 19 ve 22 nolu parsellerde plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

İlçenin Kurtuluş Mahallesi 933 ada 19 ve 22 nolu parsellerin üzerine Hazır Beton Santrali yapılması ile ilgili İmar Komisyonunca yerinde yapılan teknik incelemeler sonucunda konu değerlendirilmiş olup, komisyonun olumlu görüşü üzerine, adı geçen ada ve parsellerin imar planında ticari depolama tesis olanı olarak ayrıldığı, daha önceki yıllarda söz konusu parseller ile aynı durumda olan ve aynı yerde bulunan parsellere Beton Santrali Alanı olarak plan değişikliği yapıldığı için, Kurtuluş Mahallesi 933 ada 19 ve 22 nolu parsellerin eski yoğunluğu aynı kalması şartı ile E=0.60 Yoğunluklu, Hmax=12.50 m yükseklikli “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak plan değişikliğinin yapılmasına.

Yapılan bu değişikliğin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/c maddelerine göre onanmasına oy birliği ile karar verildi.

22- GÜNDEM : İlçenin Zafer Mahallesi 198 ada 10 nolu parselin kamulaştırılmasının görüşülmesi.

İlçenin Zafer Mahallesi 198 ada 10 nolu parsel imar planında Belediye Hizmet alanı olarak ayrılmış olup kamulaştırılması veya takası için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

23- GÜNDEM : Yapı Kullanma İzin Belgesi verilirken alınması gerekli ücretin artışının görüşülmesi.

Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün üretmiş olduğu hizmetlerden olan Yapı Kullanma İzin Belgesi verilirken alınması gerekli hizmet  ücretinin 0,30.- TL olarak belirlenmesine Belediye Kanununun 18/f maddesine göre oy birliği ile karar verildi.

24- GÜNDEM : Belediye Meclisinin 2011 yılı Mart ayı toplantısının görüşülmesi.

Belediye Meclisinin 2011 Yılı Mart ayı toplantısının 01/03/2011 Salı günü saat 15:00’de  Belediye Başkan odasında yapılmasına oy birliği ile karar verildi

×