Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. Maddeleri, 5675 Sayılı Kanunun 3. maddesi gereğince Meclis ve Belediye Başkanı M...

0000-00-00

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. Maddeleri, 5675 Sayılı Kanunun 3. maddesi gereğince Meclis ve Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP’ın Başkanlığında Üyelerin tamamının iştiraki ile 14/02/2011 Pazartesi günü saat 15:00 de Belediye Başkan odasında olağanüstü toplandı

NO:

25-  GÜNDEM :

1- İlçemizin Kurtuluş Mahallesi İrfan Gümüşel Caddesinde mülkiyeti Belediyemize ait 210 ada 73 nolu parselde 5495 M2 lik alanda bulunan Atatürk Parkının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından rekreasyon, park ve piknik alanı olarak düzenlenmesi hususunun görüşülmesi.

2- İlçenin Zafer Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 18500 M2 alanda bulunan Hıdırlık Mesire Alanının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından rekreasyon, park ve piknik alanı olarak düzenlenmesi hususunun görüşülmesi.

3- İlçemizin çeşitli parklarında ve oyun alanlarında ihtiyaç olan oyuncak grupları, spor aletleri, aydınlatma direkleri, oturma bankları, çöp kovaları, piknik masaları, parklara ve yol kenarlarına, refüjlere dikilmek üzere boylu fidanların Ankara Büyükşehir Belediyesinden talep edilmesi hususunun görüşülmesi.

4- İlçemizin Hacıkara Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 18000 M2 lik alanda bulunan Kent Parkının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından rekreasyon, park ve piknik alanı olarak düzenlenmesi hususunun görüşülmesi.

5- Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Mamak Belediyesinden 1 adet çöp kamyonu satın alınması hususunun görüşülmesi.

6- İlçemizin cadde ve sokaklarında kullanılmak üzere ihtiyaç olan parketaşı, bordür ve asfaltın  Ankara Büyükşehir Belediyesinden talep edilmesi hususunun görüşülmesi.

Gündem maddelerinin okunmasından sonra Bağımsız Meclis Üyesi M.Fikri KANIVAR söz alarak aşağıda belirtilen metinde bir konuşma yaptı.

14.02.2011 Pazartesi günü saat 15:00 de yapılacak Belediye Meclis toplantısının gündem maddeleri ile ilgili görüşlerim aşağıdaki gibidir.

1- Meclis gündeminin 3’üncü ve 5’inci maddesi ile ilgili herhangi bir şerhimin olmadığı kabul edilmesi yönünde oy kullanılması gerektiği;

2-Meclis Gündeminin 6’ıncı maddesi ile ilgili daha önceden aynı karardan olmasından ve bu kararın halen yürürlükte olmasından dolayı bu maddenin sonraki meclis toplantısında tekrar görüşülmesi.

DİĞER MADDELERLE İLGİLİ OLARAKTA

3- Meclis Gündeminin 1-2-4’üncü maddeleri ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçemize yapılacak olan parkların ve Hıdırlık Tepesi mesire alanının işletmesini (içindeki çay bahçeleri, büfeler vs…) Beypazarı Belediyesine ait olması, Büyükşehir Belediyesi ve bağlı olan şirketlerin bu parklar üzerindeki işletmelerde herhangi bir tasarruf hakkının bulunmaması. Bütün tasarruf hakkının Beypazarı Belediyesine ait olması, bu durumun bir protokole ve yazılı hale getirilmesi;

4- Yapılacak hizmetlerin yarım kalmaması için bu yatırımları yapacak kurum ve kuruluşların yatırım yapılma süresinin belirlenmesi ve taahhüt altına alınması;

Durumunda evet oyumun olacağı bu durumların yazılı hale gelmediğinden “ÇEKİMSER” oy kullandığımı;

5- Beypazarı’nda ihtiyacı duyulan açık hava sinemasının, hanımlar lokalinin bu düzenlemesi yapılacak olan alanlardan uygun olan yerlere yapılması.

6- Talep edilecek hizmetler ile ilgili Belediye Başkanının Başkanlığında Belediye Meclis üyelerinin, oda başkanlarının, mahalle muhtarlarının bulunduğu bir toplantıda genel olarak ilçemizin ve mahallelerimizin öncelikli ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu hizmetlerin buradan çıkan sonuca göre sıralanması;

  M.FikriKANIVAR                                                                                             
   Meclis Üyesi

Bağımsız Meclis Üyesi M.Fikri KANIVAR’ın konuşmasından sonra MHP Beypazarı Belediyesi Meclis Üyeleri Grubu adına Meclis Üyesi Hüseyin DOĞAN söz aldı ve aşağıda belirtilen görüşlerini okudu.

Beypazarı Belediye Başkanlığı düzeyinde yaşanan son gelişmeler, Beypazarı’nın son 10 yıllık göz kamaştırıcı başarı hikayesini gölgeleyen, toplumsal değerlerimizi tahrip eden sonuçlar doğuracak mahiyettedir.

Beypazarı Belediyesi; şimdiye kadar kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiği projelerle yerel bir kalkınma modeli oluşturup, Türkiye’ye örnek olmuştur. Hatta yaptığı kültürü koruma ve yerel kalkınma çalışmaları ile Türkiye’ye dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesine dahi örnek olmuştur. İlçemize bugüne kadar 1000’in üzerinde Belediye Başkanı “örnek almak” üzere gelmiştir. Bu nedenle, bugün Belediye Meclisinde gündeme gelen konuları kendi imkanlarıyla kolaylıkla yerine getirebilecek güçte bir belediyedir. Beypazarı Belediyesi öncelikli olarak kendi imkanlarını kullanarak hizmet ve proje üretmeye çalışmalıdır. Bunu yapmayarak başka belediyelerden adeta yardım dilenerek, aciz bir belediye durumuna düşmek Beypazarı halkını derinden incitmiştir.

Son günlerde basına da yansıdığı gibi “kefen bezine muhtaç” bir belediye haline gelmiş bir belediye olarak anılmamız Belediye Meclisi Üyeleri olarak bizleri son derece üzmüştür. Beypazarılı ne tabuta ne de kefen bezine muhtaç değildir. Allaha çok şükür, Beypazarı Belediyesi bugüne kadar hiçbir merhumu kefensiz ve tabutsuz bırakmamıştır. Beypazarı Belediyesi’nin birkaç metre kefen bezine ve birkaç kilo sabuna muhtaç aciz bir belediye yerine konulması, Belediye yönetimi olarak bizleri de zan altında bırakmıştır. Kefen bezini helal parayla satın almanın Beypazarı kültürünün bir parçası olduğunu dahi bilmeyen birinin gönderdiği kefenlerin kabul edilmesi ve bunun basına yansıması bizler için başlı başına bir utanç kaynağıdır.

Yapılan hibelerin şekli de hepimizi incitmiştir. Beypazarı’nın hibe edilen bu araçlara ihtiyacı olduğu varsayılsa dahi, Beypazarı Belediyesi bunların en iyilerini alabilecek durumdadır. Bugün İller Bankası tarafından da doğrulanabileceği gibi Beypazarı Belediyesi kredibilitesi en yüksek belediyelerden bir tanesidir.

Beypazarı Belediyesi başkasına el açıp, başkasından medet umacağı yerde gelirini arttırmanın yollarını aramalıdır. Bahsi edilen, İller Bankasına olan borcun en büyük kısmı yaklaşık 2 Milyon TL. ile Toptancı Hali Projesi’nin gerçekleşmesi için harcanan -10 yıl vadeli- paradır. Toptancı Hali, ilgili yasa kısa zaman önce değişmesine rağmen her nedense halen işletmeye açılmamıştır. Atıl durumda bekletilen Toptancı Hali’nin işletmeye açılması, hem Beypazarı’nın bostancısının hayat standardını yükseltecek hem de Belediyenin yıllık 3,5 Milyon TL. gelir elde etmesini sağlayacaktır. Her şeyiyle hazır durumda olan Beypazarı için hayati önem taşıyan böyle bir projeyi değerlendirmeyip, başkalarına el açmayı kesinlikle uygun bulmuyoruz.

Belediyenin gelirlerini arttıracak başka kaynaklar da görmezden gelinmektedir. Trona madeninden gelir elde edilmeye başlanmıştır. Yakın zamanda Jeotermal Enerji projesiyle, hem inşa edilecek tesislerden yüklü miktarda harç hem de sıcak suyun satışından Belediyemiz ciddi gelir elde edecektir.

Yine Belediyemiz alacaklarının miktarı çok büyüktür. Riyaset tahsilatı acilen hızlandırıp proje finansı sağlayabilir.

Bu tür projelerle Belediye gelirlerini arttırmak, bundan önceki 10 yılda olduğu gibi bundan sonra da mümkündür. Ayrıca TBMM’de çıkmak üzere olan Torba Yasa ile belediyelerin kamuya olan borçlarının tamamı af kapsamına alınmaktadır. Böyle bakıldığında, Beypazarı Belediyesinin borçlarıyla değil alacaklarıyla anılması gereken bir Belediye olduğu bir kez daha anlaşılmaktadır.  Tüm bu nedenlerle Belediyenin; öncelikli olarak kendi imkanlarıyla görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini talep ediyoruz.

Beypazarı kendi kaynaklarıyla, kendi insanıyla, kendi değerleriyle gıpta edilir bir belediyecilik modelini Türkiye’ye sunmuştur. İnsanıyla, kaynaklarıyla Beypazarı, bu başarı hikayesini daha da ileri taşımanın imkanlarına sahiptir. Bütün bu imkanları ve bizi biz yapan değerleri inkar ederek, Beypazarı’nın itibarını düşürecek; acizlik ve küçük siyasi rüşvet olarak değerlendirilmesine meydan verecek yardım istemek en hafif tabirle beceriksizliktir.

Beypazarı, örnek bir yerel kalkınma hamlesidir. Bu hamle kendi itibarına yaraşır bir seyirde devam edecektir. Eğer mevcut Belediye Başkanı bunları yapamayacağını düşünüyorsa –ki görünen  odur-  burada bulunan onbeş Belediye Meclisi üyesinin her biri ayrı ayrı, Beypazarı Belediyesini hiç kimseye muhtaç bırakmadan yönetebilecek, Beypazarı’nı daha ileriye taşıyacak projeler gerçekleştirebilecek kabiliyette ve inançtadır.

Bu yardımların alınmasına karar verilmesi halinde iş bu Belediye Meclisi kararının gelecek kuşaklara aktaracağımız bir utanç belgesi olacağını da belirtmek istiyoruz.

1- Gündemin birinci maddesinde; İlçemizin Kurtuluş Mahallesi İrfan Gümüşel Caddesinde mülkiyeti Belediyemize ait Atatürk Parkının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından rekreasyon, park ve piknik alanı olarak düzenlenmesi yer almaktadır. Yaklaşık bir yıl kadar önce Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı; Atatürk Parkını Beypazarı’na yakışır şekilde belediyemizle birlikte düzenleme talebinde bulunmuştur. Her nedense Belediyemiz bu işi becerip böyle bir talebi halen değerlendirmemiştir. Bu hususta öncelikle söz konusu talebin bir an önce değerlendirilmesinin ve üniversiteyle işbirliği yapılmasını, bu işbirliği mümkün olmadığı takdirde de belediye imkanlarıyla ya da sponsorlarla parkın düzenlenmesini, tüm bu yollar denendikten sonra en son çare olarak Büyükşehir Belediyesinden yardım talep edilmesini uygun buluyor ve bu maddenin 1 (Bir) yıl sonra meclis gündemine tekrar gelmesini talep ediyoruz.

2- Gündemin ikinci maddesinde yer alan, Hıdırlık Mesire alanının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenmesi hususunda, yukarıda sıraladığımız nedenlerden ötürü ve ayrıca Hıdırlıktepe Projesinin Hemşehrimiz Peyzaj Mimarı Ebru TANALP tarafından hazırlanmış proje Belediyemize ücretsiz olarak verilecektir. İş bu projenin yapım işinin yine Belediyemiz imkanlarıyla, üniversite işbirliğiyle ya da sponsorlar kanalıyla gerçekleştirilmesi kararının alınmasını talep ediyoruz. Ve Ankara Büyükşehir Belediyesinden yardım alınmasının 1 (Bir) yıl sonraki meclis toplantısına ertelenmesini talep ediyoruz.

3- Üçüncü madde ilçemizin çeşitli parklarında ve oyun alanlarında ihtiyaç olan oyuncak grupları, spor aletleri, aydınlatma direkleri, oturma bankları, çöp kovaları, piknik masaları, parklara ve yol kenarlarına refüjlere dikilmek üzere boylu fidanların Ankara Büyükşehir Belediyesinden talep edilmesi hususuna, belirtilen ihtiyaçların Beypazarı Belediyesi imkanlarıyla ve hemşehrimiz sponsorlarca karşılanabileceğini tekrar belirterek, yukarıdaki belirttiğimiz aynı gerekçelerle bu maddenin de 1 (Bir) yıl sonra tekrar meclis gündemine gelmesini talep ediyoruz.

4- Dördüncü maddede yer alan 18.000 M2 Park’ın projesi daha önceden hazırlanmış ve proje bedeli Belediyemizce ödenmiştir. Yukarıdaki gerekçelerle bu parkımızın da Belediye imkanlarıyla, sponsorlarla, üniversite işbirliğiyle ya da Belediyemizce ihale edilmek suretiyle düzenlenmesinin yapılmasına karar verilmesini veya yap işlet devret modeline göre yapılmasının daha mantıklı olacağını düşünerek gündemin bu maddesinin de 1 (Bir) yıl sonraki meclis toplantısında tekrar meclis gündemine gelmesini talep ediyoruz.

5- Beşinci maddedeki Mamak Belediyesinden 1 adet çöp kamyonu satın alınması hususunda, Belediyemizde yeterince temizlik aracı bulunmasına rağmen basından öğrendiğimiz kadarıyla Büyükşehir Belediyesinin de 2 adet araç hibe ettiği bilinmektedir. Yine de Mamak Belediyesinden araç alınmasına ihtiyaç olduğuna karar verilirse, Beypazarı Belediyesinin hurda araçlara layık olmadığı ve açacağı masraf göz önünde bulundurularak bedeli mukabilinde en fazla 3 yıllık bir aracın alınması hususunda riyaset makamına yetki verilmesini talep ediyoruz.

6- Gündemin altıncı maddesinde yer alan, ilçemizde ihtiyaç olan parketaşı, bordür ve asfaltın Ankara Büyükşehir Belediyesinden talep edilmesi hususunda, atıl durumda olan Belediyemize ait parketaşı tesisinin işlevsel hale getirilerek daha ucuza ihtiyacımız olan parketaşı üretilmelidir. Asfaltın ise Büyükşehir Belediyesinin daha önce Belediyemize vermeyi taahhüt ettiği ve karar altına aldığı 4500 ton asfaltın öncelikle Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince karar alınmasına rağmen sözünü yerine getirmeyen Ankara Büyükşehir Belediyesinden verilmeyen kısmının temin edilmesini ilerleyen dönemlerde bu hususun tekrar meclis gündemine getirilmesini riyaset makamından talep ediyoruz. Ayrıca, belediyemiz şehir içi yolların bakımı için gerekli asfalt ihalesini geçen yıl yapmış ve bedeli ödenmiştir. Hava şartları nedeniyle alınan geçen yıl hiç kullanılmayan asfalt bu yıl içerisinde gerekli bölgelere kullanılacaktır.

     Ali ÇELİK                          Ahmet YÜNSEL         Leyla YÜKSEL ÇEVİK       Veysel AYIK          
Meclis l.Başkan V.             Meclis 2.Başkan V.             Meclis Katibi                  Meclis Katibi

Hüseyin DOĞAN                  Ahmet TAŞKIRAN              Kemal KARA               Emin BİLGİN
Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi                     Meclis Üyesi                   Meclis Üyesi

AK PARTİ Beypazarı Belediyesi Meclis Üyeleri Grubu adına M.Mesut ERTÜRK söz aldı ve aşağıda belirtilen metinde bir konuşma yaptı.

Bizler AK PARTİ Grubu olarak bu meclise geldiğimiz ilk günden itibaren, Beypazarı’mıza yapılacak her türlü hizmetin arkasında olmuş, gelecek hizmetlerin sonuna kadar takipçisi olmuşuzdur.

Bugüne kadar alınan kararların hepsi oy birliğiyle alınmış, bizim AK PARTİ grubumuz hiçbir zaman siyaseti düşünmeden ilçemizin menfaatlerini gözetmiştir. Zaman zaman parti teşkilatımızla ters düşme pahasına, ilçemiz yararına olan her türlü karara cesaretle imza atmıştır. Belediyemize gelirken parti rozetini çıkararak hiçbir zaman siyaseti düşünmemişizdir.

MHP Grubunun ve Bağımsız Üyemizin de bu hizmetlere engel olmayacağını umuyoruz. MHP Grubunun bu hizmetleri engellemek veya yavaşlatmak-ötelemek yönünde “HAYIR” oyu kullanmak için gösterdiği gerekçeler bizim grubumuzu hiç tatmin etmemiştir. Çünkü Belediyemizin bu çapta yapılacak yatırımları kendi imkanlarıyla yapma imkan ve ihtimali yoktur. Meclisi çalıştırmayan, hizmetleri engelleyen siyasetçiler geçmişimizde görüldüğü gibi çok ağır bedeller ödemişlerdir.

Biz AK PARTİ Grubu olarak her zaman olduğu gibi İlçemiz için çok büyük bir fırsat olan bu yatırımları sonuna kadar kararlılıkla destekliyoruz. Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediyesinin tarihi ve turistik ilçemize yapacağı yardımlar dolayısıyla teşekkür ediyoruz.                                       

Emin ÜNLÜ                                     M.Mesut ERTÜRK               Vildan ÇALIŞKAN 
Meclis Üyesi                                           Meclis Üyesi                           Meclis Üyesi

Mustafa TAŞKOPARAN                  Erdal DİRİL                         Zekeriya HANCIOĞLU
    Meclis Üyesi                                Meclis Üyesi                              Meclis Üyesi

Meclis ve Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP gündem maddeleri ile ilgili aşağıda belirtildiği şekilde bir konuşma yaptı.

Beypazarı halkı beni bu göreve Beypazarı’na hizmet için getirmiştir. Beypazarı’mızın layık olduğu hizmetlere kavuşmak için Ankara Büyükşehir Belediyesinden Beypazarı’nın imarı ile ilgili bir dizi çalışmalar başlattım. Gündem maddeleri ile ilgili olarak,

1- İlçemizin Kurtuluş Mahallesi İrfan Gümüşel Caddesinde bulunan Atatürk Parkının ilçemizin merkezinde bulunması itibarıyla tarihi ve turistik bir ilçemize yakışır bir şekilde olması için düzenleme yapılması gerekmektedir. Ancak, Belediyemizin imkanları kısıtlı olduğundan, İller Bankasından gelen parayla ancak memur ve işçi maaşlarını karşılayabilecek durumda bulunduğundan, Atatürk Parkının düzenlemesinin yapılması Belediyemiz imkanlarıyla yapılması mümkün değildir. İlçemizin merkezinde bulunan Atatürk Parkında Ankara Büyükşehir Belediyesinin yapacağı düzenleme sayesinde tarihi ve turistik bir ilçemize yakışır güzel bir görünüm kazanacaktır.

2-İlçemizin Zafer Mahallesinde bulunan bir çok il ve ilçede bulunmayan ve ilçemizi ziyarete gelen turistlerin ilgi odağı olan ve bu tepeye çıkanların unutamayacakları eşsiz güzellikler sunan adeta Çin seddini andıran Beypazarı seyrangah yeri olan Hıdırlık Tepesinin düzenlemesinin bir çok defa düşünülmesine rağmen maliyetinin yüksek olması dolayısıyla hayata geçirilememiş, bu güzel seyrangah yerinin Ankara Büyükşehir Belediyesince düzenleme yapılması ilçemize eşsiz bir güzellik katacak ve Belediyemizin imkanlarıyla yapılması mümkün olmayan ve ilçemize eşsiz bir güzellik katacak olan güzel bir görünüm kazanacaktır.

3-İlçemizde bulunan parklardaki oyuncaklar, spor aletleri, aydınlatma direkleri, oturma bankları, çöp kovaları, piknik masaları kullanılamaz duruma gelerek eskimiş olup, yenilenmesi gerekmektedir. Belediyemizin kısıtlı olan imkanlarıyla yenilenmesi mümkün değildir. Ankara Büyükşehir Belediyesinden parklarımıza gelecek bu yardımların ilçemiz parklarının daha güzel ve kullanışlı olmasını sağlayarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın tehlike arzedebilecek durumda olan bu eski oyuncaklardan kurtularak daha güzel oyuncaklara kavuşmaları sağlanacaktır. Ayrıca, parklara ve yol kenarlarına, refüjlere dikilmek üzere ilçemize gelecek boylu fidanların görünümünü daha da güzelleştirerek tarihi ve turistik bir ilçemizin adeta yeşillenmesine katkı sağlayacak ve daha da güzelleştirecektir.

4-İlçemizin Hacıkara Mahallesinde ve şu anda  hiçbir düzenleme yapılmamış boş 18000 M2 lik alanın ilçemizde kısıtlı olan dinlenme alanlarının genişletilmesi amacıyla ailelerin, çocukların, gençlerin dinlenebileceği, stresini atabileceği güzel bir dinlenme ve piknik alanı oluşturulması için Ankara Büyükşehir Belediyesince tarihi ve turistik ilçemize yakışır güzel bir Kent Parkının hayata geçirilmesi amaçlanmıştır. Belediyemizin dar bütçesi ve imkanlarıyla hayata geçirilmesi mümkün değildir. Ankara Büyükşehir Belediyesince yapılacak yardım sayesinde düzenleme yapılması İlçemize ve Belediyemize büyük katkılar sağlayacaktır.

5-Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan çöp araçlarının ekonomik ömrünü doldurmak üzere olması ve yetersiz olması, halk sağlığını ilgilendiren çöp toplama işinin daha iyi yapılması için Mamak Belediyesinden 1 adet çöp kamyonunun satın alınması Belediyemizin çöp toplama işlerinin daha güzel yapılmasını sağlayacaktır.

6- Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan tarihi ve turistik ilçemiz Beypazarı’mızın imarı için Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte imar çalışmalarına başladık. İlçemizin cadde ve sokaklarında kullanılmak üzere ihtiyaç olan ve Belediyemizin mevcut imkanlarıyla karşılayamayacağı parketaşı, bordür ve asfaltın Ankara Büyükşehir Belediyesince yardım yapılması halinde ilçemiz cadde ve sokaklarının tarihi ve turistik ilçemize yakışır güzel bir görünüm kazanacaktır.

Yukarıda belirttiğim nedenlerle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan tarihi ve turistik ilçemiz Beypazarı’mızın parklarıyla, altyapısıyla, mimarisiyle Başkent Ankara’mıza yakışır güzel bir ilçe olması yolunda Ankara Büyükşehir Belediyesince yapılacak yardımlar dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim.

                                                                                                                                     M.CengizÖZALP                                                                                                
                                                                                                                           Meclis ve Belediye Başkanı

  Yapılan görüşmeler sonucunda gündem maddelerinin oylamasına geçildi, yapılan açık oylamada;

GÜNDEM: 1- İlçemizin Kurtuluş Mahallesi İrfan Gümüşel Caddesinde mülkiyeti Belediyemize ait 210 ada 73 nolu parselde 5495 M2 lik alanda bulunan Atatürk Parkının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından rekreasyon, park ve piknik alanı olarak düzenlenmesi hususunun görüşülmesi.

İlçemizin Kurtuluş Mahallesi İrfan Gümüşel Caddesinde mülkiyeti Belediyemize ait 210 ada 73 nolu parselde 5495 M2 lik alanda bulunan Atatürk Parkının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından rekreasyon, park ve piknik alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili olarak yapılan oylamada Meclis ve Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP,  Üyeler; Emin ÜNLÜ, M.Mesut ERTÜRK,Vildan ÇALIŞKAN, Mustafa TAŞKOPARAN, Erdal DİRİL, Zekeriya HANCIOĞLU  “KABUL” edilmesi yönünde, M.Fikri KANIVAR “ÇEKİMSER” yönünde, Ali ÇELİK ,  Ahmet YÜNSEL,  Leyla YÜKSEL ÇEVİK, Veysel AYIK,  Hüseyin DOĞAN,  Ahmet TAŞKIRAN, Kemal KARA ve Emin BİLGİN “1 YIL ERTELENMESİ yönünde oy kullanarak, oy çokluğu ile  1 yıl sonraya ertelenmiştir.  

“KABUL” OYU VEREN ÜYELER

     M.Cengiz ÖZALP                 Emin ÜNLÜ           M.Mesut ERTÜRK               Vildan ÇALIŞKAN 
Meclis ve Bl.Başkanı           Meclis Üyesi                 Meclis Üyesi                           Meclis Üyesi

Mustafa TAŞKOPARAN                  Erdal DİRİL                         Zekeriya HANCIOĞLU
  Meclis Üyesi                                  Meclis Üyesi                              Meclis Üyesi

“ÇEKİMSER” YÖNÜNDE OY VEREN ÜYE

M.Fikri KANIVAR
Meclis Üyesi

1 YIL ERTELENMESİ  YÖNÜNDE OY VEREN ÜYELER

       Ali ÇELİK                             Ahmet YÜNSEL            Leyla YÜKSEL ÇEVİK       Veysel AYIK          
Meclis l.Başkan V.                 Meclis 2.Başkan V.             Meclis Katibi                  Meclis Katibi

Hüseyin DOĞAN                       Ahmet TAŞKIRAN              Kemal KARA                 Emin BİLGİN
  Meclis Üyesi                              Meclis Üyesi                     Meclis Üyesi                   Meclis Üyesi

26-  GÜNDEM :

İlçenin Zafer Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 18500 M2 alanda bulunan Hıdırlık Mesire Alanının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından rekreasyon, park ve piknik alanı olarak düzenlenmesi hususunun görüşülmesi.
           
İlçenin Zafer Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 18500 M2 alanda bulunan Hıdırlık Mesire Alanının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından rekreasyon, park ve piknik alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili olarak yapılan oylamada Meclis ve Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP, Üyeler; Emin ÜNLÜ, M.Mesut ERTÜRK, Vildan ÇALIŞKAN, Mustafa TAŞKOPARAN, Erdal DİRİL, Zekeriya HANCIOĞLU  “KABUL” edilmesi yönünde, M.Fikri KANIVAR “ÇEKİMSER” yönünde, Ali ÇELİK,  Ahmet YÜNSEL,  Leyla YÜKSEL ÇEVİK, Veysel AYIK,  Hüseyin DOĞAN,  Ahmet TAŞKIRAN, Kemal KARA ve Emin BİLGİN “1 YIL ERTELENMESİ”  yönünde oy kullanarak, oy çokluğu ile  1 yıl sonraya ertelenmiştir. 

“KABUL” OYU VEREN ÜYELER

        M.Cengiz ÖZALP                    Emin ÜNLÜ            M.Mesut ERTÜRK               Vildan ÇALIŞKAN 
    Meclis ve Bl.Başkanı             Meclis Üyesi                 Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

Mustafa TAŞKOPARAN                     Erdal DİRİL                         Zekeriya HANCIOĞLU
       Meclis Üyesi                                Meclis Üyesi                              Meclis Üyesi

“ÇEKİMSER” YÖNÜNDE OY VEREN ÜYE

M.Fikri KANIVAR
Meclis Üyesi

“1 YIL ERTELENMESİ”  YÖNÜNDE OY VEREN ÜYELER

      Ali ÇELİK                             Ahmet YÜNSEL          Leyla YÜKSEL ÇEVİK          Veysel AYIK          
Meclis l.Başkan V.                 Meclis 2.Başkan V.             Meclis Katibi                  Meclis Katibi

Hüseyin DOĞAN                    Ahmet TAŞKIRAN                 Kemal KARA                  Emin BİLGİN
  Meclis Üyesi                              Meclis Üyesi                     Meclis Üyesi                   Meclis Üyesi

27-  GÜNDEM :

İlçemizin çeşitli parklarında ve oyun alanlarında ihtiyaç olan oyuncak grupları, spor aletleri, aydınlatma direkleri, oturma bankları, çöp kovaları, piknik masaları, parklara ve yol kenarlarına, refüjlere dikilmek üzere boylu fidanların Ankara Büyükşehir Belediyesinden talep edilmesi hususunun görüşülmesi.

İlçemizin çeşitli parklarında ve oyun alanlarında ihtiyaç olan oyuncak grupları, spor aletleri, aydınlatma direkleri, oturma bankları, çöp kovaları, piknik masaları, parklara ve yol kenarlarına, refüjlere dikilmek üzere boylu fidanların Ankara Büyükşehir Belediyesinden talep edilmesi ile ilgili olarak yapılan oylamada Meclis ve Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP, Üyeler; Emin ÜNLÜ, M.Mesut ERTÜRK,Vildan ÇALIŞKAN, Mustafa TAŞKOPARAN, Erdal DİRİL, Zekeriya HANCIOĞLU, M.Fikri KANIVAR “KABUL” edilmesi yönünde Ali ÇELİK,  Ahmet YÜNSEL,  Leyla YÜKSEL ÇEVİK, Veysel AYIK,  Hüseyin DOĞAN,  Ahmet TAŞKIRAN, Kemal KARA ve Emin BİLGİN “1 YIL ERTELENMESİ”  yönünde oy kullanarak, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.  

“KABUL” OYU VEREN ÜYELER

   M.Cengiz ÖZALP                 Emin ÜNLÜ          M.Mesut ERTÜRK               Vildan ÇALIŞKAN  
Meclis ve Bl.Başkanı             Meclis Üyesi            Meclis Üyesi                           Meclis Üyesi

Mustafa TAŞKOPARAN        Erdal DİRİL              Zekeriya HANCIOĞLU         M.Fikri KANIVAR
    Meclis Üyesi                      Meclis Üyesi                   Meclis Üyesi                        Meclis Üyesi

“1 YIL ERTELENMESİ”  YÖNÜNDE OY VEREN ÜYELER

       Ali ÇELİK                             Ahmet YÜNSEL          Leyla YÜKSEL ÇEVİK       Veysel AYIK
Meclis l.Başkan V.                 Meclis 2.Başkan V.             Meclis Katibi                  Meclis Katibi

Hüseyin DOĞAN                  Ahmet TAŞKIRAN              Kemal KARA               Emin BİLGİN Meclis Üyesi    
  Meclis Üyesi                            Meclis Üyesi                   Meclis Üyesi

28-  GÜNDEM :

İlçemizin Hacıkara Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 18000 M2 lik alanda bulunan Kent Parkının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından rekreasyon, park ve piknik alanı olarak düzenlenmesi hususunun görüşülmesi.
           
İlçemizin Hacıkara Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 18000 M2 lik alanda bulunan Kent Parkının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından rekreasyon, park ve piknik alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili olarak yapılan oylamada Meclis ve Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP, Üyeler; Emin ÜNLÜ, M.Mesut ERTÜRK, Vildan ÇALIŞKAN, Mustafa TAŞKOPARAN, Erdal DİRİL, Zekeriya HANCIOĞLU  “KABUL” edilmesi yönünde, M.Fikri KANIVAR “ÇEKİMSER” yönünde, Ali ÇELİK,  Ahmet YÜNSEL,  Leyla YÜKSEL ÇEVİK, Veysel AYIK,  Hüseyin DOĞAN,  Ahmet TAŞKIRAN, Kemal KARA ve Emin BİLGİN “1 YIL ERTELENMESİ”  yönünde oy kullanarak, oy çokluğu ile 1 yıl ertelenmiştir. 

“KABUL” OYU VEREN ÜYELER


     M.Cengiz ÖZALP                    Emin ÜNLÜ            M.Mesut ERTÜRK               Vildan ÇALIŞKAN 
    Meclis ve Bl.Başkanı             Meclis Üyesi                 Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

           
Mustafa TAŞKOPARAN                     Erdal DİRİL                         Zekeriya HANCIOĞLU
       Meclis Üyesi                                Meclis Üyesi                              Meclis Üyesi

“ÇEKİMSER” YÖNÜNDE OY VEREN ÜYE

M.Fikri KANIVAR
Meclis Üyesi

“1 YIL ERTELENMESİ”  YÖNÜNDE OY VEREN ÜYELER


      Ali ÇELİK                             Ahmet YÜNSEL          Leyla YÜKSEL ÇEVİK         Veysel AYIK          
Meclis l.Başkan V.                 Meclis 2.Başkan V.             Meclis Katibi                  Meclis KatibiHüseyin DOĞAN                 Ahmet TAŞKIRAN               Kemal KARA                   Emin BİLGİN
  Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi                     Meclis Üyesi                   Meclis Üyesi

29-  GÜNDEM :

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Mamak Belediyesinden 1 adet çöp kamyonu satın alınması hususunun görüşülmesi.
           
Belediyemiz temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere çöp kamyonuna ihtiyacımız olup, Mamak Belediyesinden 06 AV 5606 plakalı 2005 model İVECO marka sıkıştırmalı çöp kamyonunun bedeli mukabilinde alınmasına ve bu konuda Belediye Başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

29-  GÜNDEM :

- İlçemizin cadde ve sokaklarında kullanılmak üzere ihtiyaç olan parketaşı, bordür ve asfaltın  Ankara Büyükşehir Belediyesinden talep edilmesi hususunun görüşülmesi.
           
İlçemizin cadde ve sokaklarında kullanılmak üzere ihtiyaç olan parketaşı, bordür ve asfaltın  Ankara Büyükşehir Belediyesinden talep edilmesi ile ilgili olarak yapılan oylamada Meclis ve Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP, Üyeler; Emin ÜNLÜ, M.Mesut ERTÜRK, Vildan ÇALIŞKAN, Mustafa TAŞKOPARAN, Erdal DİRİL, Zekeriya HANCIOĞLU  “KABUL” edilmesi yönünde, M.Fikri KANIVAR, Ali ÇELİK,  Ahmet YÜNSEL,  Leyla YÜKSEL ÇEVİK, Veysel AYIK,  Hüseyin DOĞAN,  Ahmet TAŞKIRAN, Kemal KARA ve Emin BİLGİN “SONRAKİ MECLİS TOPLANTILARINDA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE”  yönünde oy kullanarak, oy çokluğu ile sonraki meclis toplantılarında görüşülmesine karar verilmiştir.

“KABUL” OYU VEREN ÜYELER


     M.Cengiz ÖZALP                 Emin ÜNLÜ             M.Mesut ERTÜRK               Vildan ÇALIŞKAN 
Meclis ve Bl.Başkanı             Meclis Üyesi                 Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

           
Mustafa TAŞKOPARAN                     Erdal DİRİL                         Zekeriya HANCIOĞLU
       Meclis Üyesi                                Meclis Üyesi                              Meclis Üyesi

“SONRAKİ MECLİS TOPLANTILARINDA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE” YÖNÜNDE OY KULLANAN ÜYELER
 
      Ali ÇELİK                             Ahmet YÜNSEL          Leyla YÜKSEL ÇEVİK         Veysel AYIK          
Meclis l.Başkan V.                 Meclis 2.Başkan V.             Meclis Katibi                  Meclis Katibi


Hüseyin DOĞAN       Ahmet TAŞKIRAN      Kemal KARA        Emin BİLGİN        M.Fikri KANIVAR
  Meclis Üyesi                Meclis Üyesi            Meclis Üyesi         Meclis Üyesi          Meclis Üyesi

Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından toplantıya son verildi
 

×