Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Beytepe Mahallesi Kasaplar Hali No:16’da bulunan işyerinin Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartnameler d..

2011-03-30

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Beytepe Mahallesi Kasaplar Hali No:16’da bulunan işyerinin Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartnameler dahilinde Belediye İhale odasında Belediye Encümeni huzurunda 21.03.2011 Pazartesi günü saat 14:00 de kiraya verilmesine dair yapılan ihalesinde;

Mustafa SÜMER, Gültekin ARSLAN, Hasan Hüseyin KARAOĞLU ve Halime UTKU katıldığı, başka da katılan olmadığı ve aylık 1.200,00.-TL ile en uygun teklifi Mustafa SÜMER verdiğinden, adı geçene kati ihalesinin yapılmasına

×