Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Rüstempaşa Mahallesi 331 ada 28 parselde kurulu bulunan 61 nolu işyeri Açık Teklif Usulü ile hazırlanan ş..

2011-03-30

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Rüstempaşa Mahallesi 331 ada 28 parselde kurulu bulunan 61 nolu işyeri Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartnameler dahilinde Belediye İhale odasında Belediye Encümeni huzurunda 21.03.2011 Pazartesi günü saat 14:20 de kiraya verilmesine dair yapılan ihalesinde;

Akın GÜNDÜZHEV ve Fatma AYIK katıldığı, başka da katılan olmadığı ve aylık 126,00.-TL ile en uygun teklifi Fatma AYIK verdiğinden, adı geçene kati ihalesinin yapılmasına

×