Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Rüstempaşa Mahallesi Dağsalı sokak 9 nolu işyeri Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartnameler dahilinde B..

2011-03-30

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Rüstempaşa Mahallesi Dağsalı sokak 9 nolu işyeri Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartnameler dahilinde Belediye İhale odasında Belediye Encümeni huzurunda 21.03.2011 Pazartesi günü saat 14:25 de kiraya verilmesine dair yapılan ihalesinde

Yücel TEKİN katıldığı, başka da katılan olmadığı ve aylık 121,00.-TL ile en uygun teklifi Yücel TEKİN verdiğinden, adı geçene kati ihalesinin yapılmasına.

×