Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Kurtuluş Mahallesinde bulunan ve aşağıda adresleri belirtilen işyerlerinin Açık Teklif Artırma Suretiyle ..

2011-03-30

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Kurtuluş Mahallesinde bulunan ve aşağıda adresleri belirtilen işyerlerinin Açık Teklif Artırma Suretiyle hazırlanacak şartnameler dahilinde Belediye İhale odasında Belediye Encümeni huzurunda 11.04.2011 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatlerde ve karşılarında yazılı muhammen bedel üzerinden ihale ile kiraya verilmesine.

S.NO      ADRESİ                                                                           MUHAMMEN BEDELİ (TL)      SAATİ

01           BELEDİYE İŞ HANI NO:95                                                          350,00.-TL.                          09:00

02           BELEDİYE İŞ HANI NO:92                                                          350,00.-TL.                          09:05

03           BELEDİYE İŞ HANI NO:91                                                          350,00.-TL.                          09:10

04           BELEDİYE İŞ HANI NO:89                                                          250,00.-TL.                          09:15

05           BELEDİYE İŞ HANI NO:84                                                          200,00.-TL.                          09:20

06           BELEDİYE İŞ HANI NO:79                                                          200,00.-TL.                          09:25

07           BELEDİYE İŞ HANI NO:78                                                          200,00.-TL.                          09:30

08           BELEDİYE İŞ HANI NO:70                                                          450,00.-TL.                          09:35

09           BELEDİYE İŞ HANI NO:69                                                          450,00.-TL.                          09:40

10           BELEDİYE İŞ HANI NO:65                                                          450,00.-TL.                          09:45

11           BELEDİYE İŞ HANI NO:64                                                          450,00.-TL.                          09:50

12           BELEDİYE İŞ HANI NO:63                                                          450,00.-TL.                          09:55

13           BELEDİYE İŞ HANI NO:60                                                          450,00.-TL.                          10:00

14           BELEDİYE İŞ HANI NO:47                                                          450,00.-TL.                          10:05        

15           BELEDİYE İŞ HANI NO:46                                                          450,00.-TL.                          10:10

16           BELEDİYE İŞ HANI NO:45                                                          450,00.-TL.                          10:15       

17           BELEDİYE İŞ HANI NO:26                                                          200,00.-TL.                          10:20        

18           BELEDİYE İŞ HANI NO:19                                                          200,00.-TL.                          10:25                     19                BELEDİYE İŞ HANI NO:18                                                          200,00.-TL.                          10:30     

20           BELEDİYE İŞ HANI NO:12                                                          200,00.-TL.                          10:35       

21           BELEDİYE İŞ HANI NO:10                                                          300,00.-TL.                          10:40       

22           BELEDİYE İŞ HANI NO:5                                                             350,00.-TL.                          10:45       

23           BELEDİYE İŞ HANI NO:4                                                             350,00.-TL.                          10:50       

24           BELEDİYE İŞ HANI BODRUM KAT ÇAY OCAĞI 125,00.-TL.                          10:55

 

×