Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereğince 2011 Yılı Nisan ayı toplantısının 05/04/2011 tarihli birleşim..

2011-04-30

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereğince 2011 Yılı Nisan ayı toplantısının 05/04/2011 tarihli birleşiminin devamı olarak, 06/04/2011 tarihli birleşimini yapmak üzere Meclis ve Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP’ın Başkanlığında Üyelerden M.Fikri KANIVAR’ın yokluğunda diğer üyelerin tamamının iştiraki ile 06/04/2011 Çarşamba günü saat 15:00 de Belediye Başkan odasında toplandı

NO:

50-  GÜNDEM : Beypazarı’mızın cadde ve sokaklarına isim verilmesi ile ilgili M.Fikri KANIVAR’ın 05.04.2011 tarihli teklifi.

KARAR :

İmar Komisyonunca, İlçemizin Yeşilağaç Mahallesi Bağözü Köyü yolu güzergahına “NECMETTİN ERBAKAN CADDESİ” verilmesi ile ilgili olarak yapılan incelemede, söz konusu yerin imar planı dışında kalması nedeniyle konunun sonraki meclis toplantılarında görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

51-  GÜNDEM : 14.03.2011 tarih ve 229 sayılı dilekçe ile İlçenin Kurtuluş Mahallesi 786 ada 6 nolu parselin doğusunda ve kuzeyinde istenilen plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

KARAR :

İmar Komisyonunun olumlu görüşü üzerine, İlçenin Kurtuluş Mahallesi 786 ada 6 nolu parselin Doğusunda ve Kuzeyinde bulunan imar yolunun ekli krokisindeki gibi plan değişikliğinin yapılmasının uygun olduğuna.

Yapılan bu değişikliğin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/c maddelerine göre onanmasına oy birliği ile karar verildi.

52-GÜNDEM : İlçenin Yeşilağaç Mahallesi 570 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 137 ada 1 nolu parselde mevzi imar planı yapılmasının görüşülmesi.

KARAR :

İmar Komisyonunun olumlu görüşü üzerine, İlçenin Yeşilağaç Mahallesi 570 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 137 ada 1 nolu parselde (Kurumların olumlu görüşleri doğrultusunda) E=0,10 yoğunluklu hmax=6,50 yüksekli “Bahçelik Alan” olarak mevzi imar planı yapılmasına.

Yapılan bu değişikliğin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/c maddelerine göre onanmasına oy birliği ile karar verildi.

53-GÜNDEM :İlçenin Hacıkara Mahallesi 1097 adada 23.03.2011 tarih ve 310 sayılı dilekçe ile talep edilen plan değişikliğinin görüşülmesi.

KARAR :

İmar Komisyonunun olumlu görüşü üzerine, İlçenin Hacıkara Mahallesi 1097 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parsellerde E=1,40 yoğunluklu hmax= 24,50 m. yükseklikli “Konut Alanı” olarak plan değişikliği yapılmasına.

Yapılan bu değişikliğin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/c maddelerine göre onanmasına oy birliği ile karar verildi.

54-GÜNDEM : İlçenin Hacıkara Mahallesi 1328 adada 14.03.2011 tarih ve 219 sayılı dilekçe ile talep edilen plan değişikliğinin görüşülmesi.

İmar Komisyonunun olumlu görüşü üzerine, İlçenin Hacıkara Mahallesi 1328 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nolu parsellerde E=1,20 hmax=21,50 m. yükseklikli “Konut Alanı” olarak plan değişikliğinin yapılmasına.

Yapılan bu değişikliğin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/c maddelerine göre onanmasına oy birliği ile karar verildi.

55-GÜNDEM : İlçenin Ayvaşık Mahallesi 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854 adalarda plan değişikliğinin görüşülmesi.

KARAR:

İmar Komisyonunun görüşü üzerine, İlçenin Ayvaşık Mahallesi 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854 adalarda plan değişikliği talebinin sonraki meclis toplantılarında görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

56-GÜNDEM : Belediyemize ait 942 ada 1 nolu parsel ile 943 ada 3 nolu parselde bulunan hissenin satışının görüşülmesi.

KARAR:

İmar Komisyonunun olumsuz görüşü üzerine, İlçenin Ayvaşık Mahallesinde Belediyemize ait 942 ada 1 nolu parsel ile 943 ada 3 nolu parselde bulunan 748 m2’lik hissenin satışının yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

57-GÜNDEM : Belediye Meclisinin 2011 Yılı Mayıs ayı toplantısının görüşülmesi.

KARAR :

Belediye Meclisinin 2011 Yılı Mayıs ayı toplantısının 03/05/2011 Salı günü saat 15:00’de  Belediye Başkan odasında yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 

×