Muhammet Ersoy BAŞARAN’ın dilekçesi ile Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Beytepe Mah. Kasaplar Hali Z-3, Z-13 ve Z-14 nolu işyerlerinin ki..

2011-04-30

Muhammet Ersoy BAŞARAN’ın dilekçesi ile Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Beytepe Mah. Kasaplar Hali Z-3, Z-13 ve Z-14 nolu işyerlerinin kiracısı olduğunu, Belediyemize 9.375,00.-TL. borçlandığını ve iflas ettiği, Belediyemize ait borcu ödemek istediğini, fakat ana paradan açık alanın kapalıya çevirdiğinden (Camekan, Duva, Kapılar vb.) çevrilmesindeki masrafların bir kısmının anaparadan silinmesini ve geriye kalan borcunu 6111 Sayılı Yasadan faydalanarak 18 taksite bölünerek ödemek istediğini raporunda belirtmiştir

 

 Muhammet Ersoy BAŞARAN’ın talebi incelenmiş olup, İhale Şartnamesinin 10.maddesinde belirtilen hükümlerden dolayı talebinin reddine

 

×