Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereğince 2011 Yılı Ağustos ayı toplantısının 02.08.2011 tarihli birleş..

2011-08-30

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereğince 2011 Yılı Ağustos ayı toplantısının 02.08.2011 tarihli birleşiminin devamı olarak, 03.08.2011 tarihli birleşimini yapmak üzere Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP, Üyelerden Hüseyin DOĞAN ve M.Fikri KANIVAR’ın yokluğunda diğer üyelerin tamamının iştiraki ile 03.08.2011 Çarşamba günü saat 16:00 da Meclis 1.Başkan V. Ali ÇELİK’in Başkanlığında Belediye Başkan odasında toplandı

NO:

100-   GÜNDEM : İlçemizdeki inşaatların çalışma süreleri ve zamanının belirlenmesi ile ilgili Meclis Üyesi Hüseyin DOĞAN’ın 02.08.2011 tarihli teklifi.

İlçemizdeki inşaatların çalışma süreleri ve zamanının belirlenmesi ile ilgili Meclis Üyesi Hüseyin DOĞAN’ın 02.08.2011 tarihli teklifi Meclise havale edilerek görüşüldü;

Yapılan müzakereler sonucunda, aşağıda belirtildiği şekilde karar verilmiştir;

KARAR:

İlçemizdeki inşaatların çalışma süreleri ve zamanının belirlenmesi ile ilgili konunun sonraki meclis toplantılarında görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

101-   GÜNDEM : İlçemizdeki pide fiyatlarının belirlenmesi ile ilgili Meclis Üyesi Hüseyin DOĞAN’ın 02.08.2011 tarihli teklifi.

İlçemizdeki pide fiyatlarının belirlenmesi ile ilgili Meclis Üyesi Hüseyin DOĞAN’ın 02.08.2011 tarihli teklifi Meclise havale edilerek görüşüldü;

Yapılan müzakereler sonucunda, aşağıda belirtildiği şekilde karar verilmiştir;

KARAR:

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince belirlenen pide fiyatları ile ilgili yapılan araştırmalarda Ankara İli metropol ilçelerinde 300 Gr. pidenin 1,00.-TL olduğu, Ankara metropol ilçeleri dışında kalan ilçelerde de 350 Gr. pidenin 1,00.-TL den satışının yapıldığı tespit edildiğinden, ilçemizde de belirtilen fiyatlardan satışının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

102-GÜNDEM : İnşaat ruhsatı için başvuranlardan daire başına 1 ağaç ücreti alınması ile ilgili Meclis Üyesi Hüseyin DOĞAN’ın 02.08.2011 tarihli teklifi.

İnşaat ruhsatı için başvuranlardan daire başına 1 ağaç ücreti alınması ile ilgili Meclis Üyesi Hüseyin DOĞAN’ın 02.08.2011 tarihli teklifi Meclise havale edilerek görüşüldü;

Yapılan müzakereler sonucunda, aşağıda belirtildiği şekilde karar verilmiştir;

KARAR:

Belediyemize İnşaat ruhsatı için başvuranlardan daire başına 1 ağaç ücreti alınması ile ilgili konunun sonraki meclis toplantılarında görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

103-GÜNDEM : İlçenin Başağaç Mahallesi 852 ada 14 nolu parselde plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

İlçenin Başağaç Mahallesi 852 ada 14 nolu parselde plan değişikliği talebi ile ilgili ve bu konu hakkında İmar ve Şehircilik Müdür V. Mücahit BAŞIBÜYÜK’ün 02.08.2011 tarihli raporu Meclise havale edilerek görüşüldü;

Sefa VARLIK’ın 27.06.2011 tarih ve 783 sayılı dilekçesi ile İlçenin Başağaç Mahallesi 852 ada 14 nolu parselin imar planında ayrık nizam 3 katlı 0,35 yoğunluklu konut parseli olarak ayrılan yerde 1 kat ilave verilerek kat sayısının 4 kata çıkarılarak plan değişikliği yapılması talebinde bulunduğunu, söz konusu talebin 3194 sayılı İmar Kanununun Planlı Alanlar Yönetmeliği ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27, 28, 29 ve 30. Maddeleri göz önüne alınarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/c maddesine göre görüşülmesini raporunda belirtmiştir.

Yapılan müzakereler sonucunda, aşağıda belirtildiği şekilde karar verilmiştir;

KARAR:

İmar Komisyonunun görüşü üzerine, İlçenin Başağaç Mahallesi 852 ada 14 nolu parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili Sefa VARLIK’ın talebinin sonraki meclis toplantılarında görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

104-GÜNDEM : İlçenin Başağaç Mahallesi 1308 ada 1, 2, 3, 4 nolu parsellerde plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

İlçenin Başağaç Mahallesi 1308 ada 1, 2, 3, 4 nolu parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili ve bu konu hakkında İmar ve Şehircilik Müdür V. Mücahit BAŞIBÜYÜK’ün 02.08.2011 tarihli raporu Meclise havale edilerek görüşüldü;

Sadıkyem Orman Ürünleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 22.07.2011 tarih ve 880 sayılı dilekçe ile İlçenin Başağaç Mahallesi 1308 ada 1, 2, 3, 4 nolu parsellerin imar planında ayrık nizam 4 katlı 0,30 yoğunluklu konut parseli olarak ayrıldığını ve yoğunluk aynı kalması şartı ile Hmax=21,50 m. olarak plan değişikliği yapılması talebinde bulunduğunu, söz konusu talebin 3194 sayılı İmar Kanununun Planlı Alanlar Yönetmeliği ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27, 28, 29 ve 30. Maddeleri göz önüne alınarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/c maddesine göre görüşülmesini raporunda belirtmiştir.

Yapılan müzakereler sonucunda, aşağıda belirtildiği şekilde karar verilmiştir;

KARAR:

İmar Komisyonunun olumsuz görüşü üzerine,  İlçenin Başağaç Mahallesi 1308 ada 1, 2, 3, 4 nolu parsellerin etrafındaki yapılaşmalar en fazla Hmax=15,50 m. beş katlı olduğu için hmax=21,50 m. yedi katlı plan değişikliği talebinin imar ve şehircilik ilkeleri, yapılaşma düzeni, plan bütünlüğü ve şehir görüntüsü açısından uygun olmadığından, Sadıkyem Orman Ürünleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin talebinin reddine oy birliği ile karar verildi.

105-GÜNDEM : İlçenin Hacıkara Mahallesi 1687 ada 3 nolu parselde plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

İlçenin Hacıkara Mahallesi 1687 ada 3 nolu parselde plan değişikliği talebi ile ilgili ve bu konu hakkında İmar ve Şehircilik Müdür V. Mücahit BAŞIBÜYÜK’ün 02.08.2011 tarihli raporu Meclise havale edilerek görüşüldü;

İnan Tarım Hayvancılık Veterinerlik Tekstil Gıda İnşaat Turizm San ve Tic Ltd Şti. 06.07.2011 tarih ve 737  sayılı dilekçe ile ilçenin Hacıkara Mahallesi 1687  ada 3 nolu  parselin imar planında ayrık nizam 4 katlı 0,35 yoğunluklu konut parseli olarak ayrıldığını ve yoğunluk aynı kalması şartı ile Hmax=15.50 m olarak plan değişikliği yapılması talebinde bulunduğunu, söz konusu talebin 3194 sayılı İmar Kanununun Planlı Alanlar Yönetmeliği ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27, 28, 29 ve 30. Maddeleri göz önüne alınarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/c maddesine göre görüşülmesini raporunda belirtmiştir.

Yapılan müzakereler sonucunda, aşağıda belirtildiği şekilde karar verilmiştir;

KARAR:

İmar Komisyonunun olumlu görüşü üzerine,  İlçenin Hacıkara Mahallesi 1687 ada 3 nolu parselde inşaat yoğunluğu sabit kalması şartıyla hmax=12,50 metreden Hmax=15,50 m. olarak 1 kat ilave verilerek plan değişikliğinin yapılmasına.

Yapılan bu değişikliğin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/c maddelerine göre onanmasına oy birliği ile karar verildi.

106- GÜNDEM : İlçenin Başağaç Mahallesi 826 ada 1 nolu parselde plan değişikliği yapılmasının görüşülmesi.

İlçenin Başağaç Mahallesi 826 ada 1 nolu parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili ve bu konu hakkında İmar ve Şehircilik Müdür V. Mücahit BAŞIBÜYÜK’ün 02.08.2011 tarihli raporu Meclise havale edilerek görüşüldü;

İlçenin Başağaç Mahallesi 826  ada 14 nolu  parsel önceki imar planında “Ticari Alan” olarak ayrılmış olup, 05.09.2006 tarih ve 2006/24.158 sayılı Belediye Meclisi kararı ile onanan revizyon imar planında “Park Alanı”na çevrilmiştir. 

Söz konusu parselin imar planındaki vasfının “Park Alanı”ndan “Ticari Alan” olarak plan değişikliği yapılmasının 3194 sayılı İmar Kanununun Planlı Alanlar Yönetmeliği ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27, 28, 29 ve 30. Maddeleri göz önüne alınarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/c maddesine göre görüşülmesini raporunda belirtmiştir.

Yapılan müzakereler sonucunda, aşağıda belirtildiği şekilde karar verilmiştir;

KARAR:

İmar Komisyonunun olumsuz görüşü üzerine,  İlçenin Başağaç Mahallesi 826 ada 14 nolu   parselin imar planındaki vasfı “Park Alanı” olup, “Ticari Alan” olarak plan değişikliği yapılması 3194 sayılı İmar Kanununun Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğinin 27 ve 28. Maddelerine aykırı olduğu için talebinin reddine oy birliği ile karar verildi.

107-GÜNDEM : Eti Soda A.Ş. nin 25.07.2011 tarih ve 883 sayılı dilekçe ile yapmış olduğu imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

Eti Soda Üretim Paz. Nak. Ve Elk. Ürt. San ve Tic. A.Ş. nin 25.07.2011 tarih ve 883 sayılı dilekçe ile yapmış olduğu imar plan değişikliği talebi ile ilgili ve bu konu hakkında İmar ve Şehircilik Müdür V. Mücahit BAŞIBÜYÜK’ün 02.08.2011 tarihli raporu Meclise havale edilerek görüşüldü;

Eti Soda Üretim Paz. Nak. Ve Elk. Ürt. San ve Tic. A.Ş. nin 25.07.2011 tarih ve  883  sayılı dilekçe ile Belediyemizin mücavir alan sınırları içinde bulunan fabrikalarında kapasite artırımı yapılabilmesi için ekli krokisindeki gibi imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunduğunu,  söz konusu talebin 3194 sayılı İmar Kanununun Planlı Alanlar Yönetmeliği ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27, 28, 29 ve 30. Maddeleri göz önüne alınarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/c maddesine göre görüşülmesini raporunda belirtmiştir.

Yapılan müzakereler sonucunda, aşağıda belirtildiği şekilde karar verilmiştir;

KARAR:

İmar Komisyonunun olumlu görüşü üzerine, Eti Soda Üretim Paz. Nak. Ve Elk. Ürt. San ve Tic. A.Ş. nin fabrika kapasitesinin artırımı için yeterli alana sahip olmadığından, Yeşilağaç Mahallesi 108, 110 ve 111 adalarda ekli krokisinde görüldüğü üzere 50 metrelik atıl kullanılmayan ve fabrika sahasının içinde kalan yolun 10 metrelik trafik yoluna düşürülmesine, fabrika sahasının kuzeyinde bulunan 20 metrelik yolun 10 metrelik trafik yolu olarak değiştirilmesine, kapanan yolların ihdasından meydana gelecek alanlar için yeni imar adaları oluşturularak  plan değişikliği yapılmasına.

Yapılan bu değişikliğin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/c maddelerine göre onanmasına oy birliği ile karar verildi.

107-GÜNDEM : Belediye Meclisinin 2011 yılı Eylül ayı toplantısının görüşülmesi.

Meclis ve Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP’ın 2011 Yılı Eylül ayı Belediye Meclis toplantısının yapılması ile ilgili teklifi Mecliste görüşüldü;  

Yapılan müzakereler sonucunda, aşağıda belirtildiği şekilde karar verilmiştir.

KARAR :

Belediye Meclisinin 2011 Yılı Eylül ayı toplantısının 06/09/2011 Salı günü saat 15:00’de  Belediye Başkan odasında yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

   M.Cengiz ÖZALP
Belediye Başkanı

×