Meclis Üyesi Hüseyin DOĞAN, Mimari Proje Uygunluk Denetim Komisyonunun çalıştırılması ve iskan ruhsatları ile ilgili aşağıda belirtildiği şe..

2011-09-30

Meclis Üyesi Hüseyin DOĞAN, Mimari Proje Uygunluk Denetim Komisyonunun çalıştırılması ve iskan ruhsatları ile ilgili aşağıda belirtildiği şekilde teklif verdi. Belediye mücavir alanları içerisinde bulunan inşaatların bitiminde, etraftaki komşu arsalar ve kamuya ait yerlerde inşaat kirlilikleri bırakılmaktadır. Bu durum ilçemizin turistik imajını bozmaktadır. Bu nedenle inşaatı tamamlayan inşaat sahiplerinin çevre düzenlemelerini yapmaları, etrafta oluşturdukları kirlilikleri temizledikten sonra ve bu durumun Mimari Proje Uygunluk Denetim Komisyonu tarafından yerinde görülüp tespit edildikten sonra iskan ruhsatı verilebilmesi ile ilgili maddenin Belediye Meclisimizin Eylül 2011#146;deki toplantısının gündemine alınmasını ve görüşülmesini saygılarımla arz ederim. Hüseyin DOĞAN Meclis Üyesi

KARAR:
Mimari Proje Uygunluk Denetim Komisyonunun çalıştırılması ve iskan ruhsatları ile ilgili Meclis üyesi Hüseyin DOĞAN’ın teklifi 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. Maddesine göre oy birliği ile gündeme alınarak görüşüldü;
Mimari Proje Uygunluk Denetim Komisyonunun Çalışma Yönetmeliğinin hazırlanarak komisyonun bu yönetmelik doğrultusunda çalıştırılmasına ve iskan ruhsatlarının bu yönetmelik çerçevesinde verilmesine oy birliği ile karar verildi. 

×