GÜNDEM : Gündemin 7, 8, 9 ve 10. Maddelerinin İmar Komisyonuna havale edilmesi. Yapılan müzakereler sonucunda; 7- İlçenin Ayvaşık Mahallesin..

2011-09-30

GÜNDEM : Gündemin 7, 8, 9 ve 10. Maddelerinin İmar Komisyonuna havale edilmesi. Yapılan müzakereler sonucunda; 7- İlçenin Ayvaşık Mahallesinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı 96 ada 104 nolu parselde Beypazarı Malmüdürlüğü ve Beypazarı Devlet Hastanesinin plan değişikliği talebinin görüşülmesi. 8- Belediye Meclisinin 03.08.2011 tarih ve 2011/103 sayılı kararı gereği, İlçenin Başağaç Mahallesi 852 ada 14 nolu parselin plan değişikliği talebinin görüşülmesi. 9- Belediye Meclisinin 06.07.2011 tarih ve 2011/15.89 sayılı kararı gereği İlçenin Başağaç Mahallesi 827 ada 1 nolu parselin plan değişikliğinin görüşülmesi. 10- İlçenin Başağaç Mahallesi 1308 ada 1, 2, 3, 4 nolu parsellerde plan değişikliği talebinin görüşülmesi. Yukarıda bahsedilen Gündemin 7, 8, 9 ve 10 nolu maddelerinin İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

×