GÜNDEM : Su abone ücret tarifelerinin görüşülmesi. Su abone ücret tarifeleri ile ilgili Su ve Kanalizasyon Müdür V. Mehmet SAKARYA’nın 06.09..

2011-09-30

GÜNDEM : Su abone ücret tarifelerinin görüşülmesi. Su abone ücret tarifeleri ile ilgili Su ve Kanalizasyon Müdür V. Mehmet SAKARYA’nın 06.09.2011 tarihli raporu Meclise havale edilerek görüşüldü; Yapılan müzakereler sonucunda, aşağıda belirtildiği şekilde karar verilmiştir

KARAR:

Plan ve Bütçe Komisyonunun olumlu görüşü üzerine, Su Abone Depozito ve Teminat Ücretinin 50,00.-TL olarak belirlenmesine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesine göre oy birliği ile karar verildi.

×