GÜNDEM : İlçenin Hacıkara Mahallesi 1688 ada 1 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması hususunun görüşülmesi. İlçenin Hacıkara Mahall..

2011-09-30

GÜNDEM : İlçenin Hacıkara Mahallesi 1688 ada 1 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması hususunun görüşülmesi. İlçenin Hacıkara Mahallesi 1688 ada 1 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması hususu ile ilgili Başkan Yardımcısı Ahmet YÜNSEL’in 06.09.2011 tarihli teklifi 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. Maddesine göre gündeme alınarak İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

×