Üyelerden Ahmet YÜNSEL, Veysel AYIK ve M.Fikri KANIVAR’ın mazeret dilekçeleri okunarak oy birliği ile kabul edildi. Gündemlerin görüşülmesin..

2011-10-30

Üyelerden Ahmet YÜNSEL, Veysel AYIK ve M.Fikri KANIVAR’ın mazeret dilekçeleri okunarak oy birliği ile kabul edildi. Gündemlerin görüşülmesine geçilmeden önce Hafize AYIK’ın 05.10.2011 tarihli dilekçesi ile Belediye Meclis toplantısına katılma talebi görüşüldü; Yapılan açık oylamada Belediye Meclis toplantısının kapalı oturum şeklinde yapılmasına oy birliği ile karar verildi

GÜNDEM : Meclis Üyesi M.Fikri KANIVAR’ın teklifi.

“Özellikle Şerefhane mevkii olarak adlandırılan Kent Parkı, Diriliş, Elif Sitelerinin bulunduğu bölgedeki yapılaşma olmayan adaların uygun olanlarına talep edilmesi beklenilmeden 7-8 katlı bina yapılmasına müsaade edilmesi; yada bu yapılamıyorsa özellikle bu bölgede talepte bulunanların emsal gösterdiği daha önceki meclis toplantılarında kabul ettiğimiz üzerinde yapılaşma olmayan 1014 adaya verilen 7 katlı izni iptali konusunun görüşülmesi” ile ilgili Meclis Üyesi M.Fikri KANIVAR’ın Belediye Meclisinin 04.10.2011 tarihli toplantısında vermiş olduğu teklifi Meclise havale edilerek görüşüldü; 

Yapılan müzakereler sonucunda, aşağıda belirtildiği şekilde karar verilmiştir;

KARAR:

Konunun Meclisin sonraki toplantılarında görüşülmesine oy birliği ile karar verildi

×