GÜNDEM : Meclis Üyesi Hüseyin DOĞAN’ın İlçemiz mücavir alan sınırları içerisinde otopark düzenlemesi ile ilgili teklifi. Meclis Üyesi Hüseyi..

2012-03-30

GÜNDEM : Meclis Üyesi Hüseyin DOĞAN’ın İlçemiz mücavir alan sınırları içerisinde otopark düzenlemesi ile ilgili teklifi. Meclis Üyesi Hüseyin DOĞAN’ın İlçemiz mücavir alan sınırları içerisinde otopark düzenlemesi ile ilgili teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. Maddesine göre oy birliği ile gündeme alınarak görüşüldü. İlçemizde kamuya açık yollara park edilmek suretiyle işgal edilmektedir. Bu yüzden yeni yapılan inşaatlara ayrıca iskan ruhsatı aldığı halde kanunen park yeri gösterip bu yerleri başka amaçla kullanan inşaat sahiplerine bu durumu düzeltmemeleri halinde cezai işlem uygulanması hususunu raporunda belirtmiştir. Yapılan müzakereler sonucunda, aşağıda belirtildiği şekilde karar verildi

KARAR:
İlçemizde kamuya açık yollara park edilmek suretiyle işgal edilmekte olup, bundan dolayı yeni yapılan inşaatlara park yeri yapılması ve bu durum görüldükten sonra iskan ruhsatı verilmesine, ayrıca iskan ruhsatı aldığı halde kanunen park yeri gösterip bu yerleri başka amaçla kullanan inşaat sahiplerine bu durumu düzeltmemeleri halinde cezai işlem uygulanmasına oy birliği ile karar verildi
 

×