GÜNDEM : Gazi Gündüzalp İş Merkezi Terminalinde bulunan işyerlerinin terminal işyeri vasfı olarak değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi. G..

2012-03-30

GÜNDEM : Gazi Gündüzalp İş Merkezi Terminalinde bulunan işyerlerinin terminal işyeri vasfı olarak değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi. Gazi Gündüzalp İş Merkezi Terminalinde bulunan işyerlerinin terminal işyeri vasfı olarak değerlendirilmesi hususu ile ilgili Meclis ve Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP’ın 01.03.2012 tarihli raporu Mecliste görüşüldü; Gazi Gündüzalp İş Merkezi Terminalinde bulunan özel şahıslara ait işyerlerinin terminal işyeri vasfı olarak değerlendirilmesi hususunu raporunda belirtmiştir. Yapılan müzakereler sonucunda, aşağıda belirtildiği şekilde karar verildi

KARAR:
İlçenin Hacıkara Mahallesi Gazi Gündüzalp İş Merkezi terminal katında bulunan özel şahıslara ait 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35 nolu işyerlerinin terminal işyeri olarak vasıflandırılmasına, söz konusu işyerlerinin Belediye Başkanlığı ile ilgili işyerleri sahipleri arasında yapılacak protokol ile terminal işyeri olarak faaliyet gösterebilmesine oy birliği ile karar verildi
 

×