GÜNDEM : İlçenin Hacıkara Mahallesinde imar planında Pazar Yeri olarak ayrılmış alan üzerinde yapılacak olan Kapalı Pazar Yeri için ek bütçe..

2012-03-30

GÜNDEM : İlçenin Hacıkara Mahallesinde imar planında Pazar Yeri olarak ayrılmış alan üzerinde yapılacak olan Kapalı Pazar Yeri için ek bütçe yapılması hususunun görüşülmesi. İlçenin Hacıkara Mahallesinde imar planında Pazar Yeri olarak ayrılmış alan üzerinde yapılacak olan Kapalı Pazar Yeri için ek bütçe yapılması ile ilgili Meclis ve Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP’ın 01.03.2012 tarihli raporu Mecliste görüşüldü; İlçenin Hacıkara Mahallesinde imar planında Pazar Yeri olarak ayrılmış alan üzerinde yapılacak olan Kapalı Pazar Yeri için ek bütçe yapılması konusunda Üyelerden Emin BİLGİN, Hüseyin DOĞAN, Veysel AYIK, Leyla YÜKSEL ÇEVİK, Ali ÇELİK, Ahmet YÜNSEL, Kemal KARA, Ahmet TAŞKIRAN ve M.Fikri KANIVAR Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Beypazarı Belediyesi arasında 28.04.2011 tarihinde yürürlüğe giren protokolün 10. Maddesinin son paragrafında “Beypazarı Belediyesi tarafından gösterilen uygun bir yere Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından üstü kapalı Pazar yeri yapılacaktır” ibaresi olduğundan, bu konunun Büyükşehir Belediyesi ile görüşülüp karara bağlanmasından sonra şayet Büyükşehir Belediyesinin yapmaması halinde tekrar meclis gündemine getirilmesini belirttiler. Meclis ve Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP, Üyeler M.Mesut ERTÜRK, Erdal DİRİL, Zekeriya HANCIOĞLU, Vildan ÇALIŞKAN, Mustafa TAŞKOPARAN Ankara Büyükşehir Belediyesinin altyapı konusunda yardımlarının olduğunu belirterek Kapalı Pazar yerinin Belediyemizin mali imkanlarının kullanılarak yapılması hususunu belirttiler. Yapılan müzakereler sonucunda, aşağıda belirtildiği şekilde karar verildi

KARAR:
İlçenin Hacıkara Mahallesinde imar planında Pazar Yeri olarak ayrılmış alan üzerinde yapılacak olan Kapalı Pazar Yeri için ek bütçe yapılması ile ilgili konunun Ankara Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerin yapılmasından sonra şayet Büyükşehir Belediyesinin yapmaması halinde ilgili konunun   meclisin sonraki toplantılarında görüşülmesine oy birliği ile karar verildi

×