GÜNDEM : İlçenin Başağaç Mahallesi 1308 ada 1, 2, 3, 4 nolu parsellerde imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi. İlçenin Başağaç Mahall..

2012-03-30

GÜNDEM : İlçenin Başağaç Mahallesi 1308 ada 1, 2, 3, 4 nolu parsellerde imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi. İlçenin Başağaç Mahallesi 1308 ada 1, 2, 3, 4 nolu parsellerde imar planı değişikliği yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdür V. Mücahit BAŞIBÜYÜK#146;ün 01.03.2012 tarihli raporu Meclise havale edilerek görüşüldü; Sadıkyem Orman Ürünleri İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti. adına Mustafa SATILMIŞ İlçenin Başağaç Mahallesi 1308 ada 1, 2, 3, 4 nolu parsellerin imar planında 4 katlı %30 yoğunluklu konut adası olarak ayrıldığı, yoğunluk sabit kalması şartı ile Hmax=18.50 metre yüksekli konut alanı olarak plan değişikliği yapılması talebinde bulunduğunu, talebinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/c maddesine göre görüşülmesini raporunda belirtmiştir. Meclis Üyesi M.Fikri KANIVAR İlçenin Başağaç Mahallesi 1308 ada 1, 2, 3, 4 nolu parsellerin imar planında 4 katlı %30 yoğunluklu konut adası olarak ayrılan yere yoğunluk sabit kalması şartı ile Hmax=18.50 metre yüksekli konut alanı olarak plan değişikliği yapılmasını belirtti ve bu yönde oy kullandı. Yapılan müzakereler sonucunda, aşağıda belirtildiği şekilde karar verildi

KARAR:
İmar Komisyonunun görüşü üzerine, İlçenin Başağaç Mahallesi 1308 adanın etrafında en fazla 5 katlı yapı adaları ve mevcut binalar bulunduğundan, inşaat yoğunluğu sabit kalması şartı ile Hmax=15.50 m. yükseklikli konut alanı olarak plan değişikliği yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi. 
Yapılan bu değişikliğin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/c maddelerine göre onanmasına oy çokluğu ile karar verildi

×