GÜNDEM : İlçenin Ayvaşık Mahallesinde Belediyemize ait 948 ada 3 nolu parselin plan değişikliğinin görüşülmesi. İlçenin Ayvaşık Mahallesinde..

2012-03-30

GÜNDEM : İlçenin Ayvaşık Mahallesinde Belediyemize ait 948 ada 3 nolu parselin plan değişikliğinin görüşülmesi. İlçenin Ayvaşık Mahallesinde Belediyemize ait 948 ada 3 nolu parselin plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdür V. Mücahit BAŞIBÜYÜK’ün 01.03.2012 tarihli raporu Meclise havale edilerek görüşüldü; İlçenin Ayvaşık Mahallesi 948 ada 3 nolu parsel Belediyemize ait olup, İmar planında Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılmıştır. Söz konusu parselin spor tesisi alanı olarak plan değişikliği yapılarak, tahsisinin yapılması hususunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) ve (e) bentlerine göre görüşülmesini raporunda belirtmiştir. Yapılan müzakereler sonucunda, aşağıda belirtildiği şekilde karar verildi

KARAR:
İmar Komisyonunun olumlu görüşü üzerine, İlçenin Ayvaşık Mahallesi 948 ada 3 nolu parsel Belediyemize ait olup, spor tesisi alanı olarak plan değişikliği yapılmasına.
Yapılan bu değişikliğin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/c maddelerine göre onanmasına ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğüne tahsisinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi

×