GÜNDEM : Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. nin trafo yeri talebinin görüşülmesi. Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. nin trafo yeri ..

2012-03-30

GÜNDEM : Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. nin trafo yeri talebinin görüşülmesi. Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. nin trafo yeri talebi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdür V. Mücahit BAŞIBÜYÜK’ün 01.03.2012 tarihli raporu Meclise havale edilerek görüşüldü; Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. 02/02/2012 tarih ve 228 sayılı dilekçe ile İlçemiz Hacıkara Mahallesi ve çevresinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla 1 adet trafo yeri tahsis edilmesi talebinde bulunduğunu, talebin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/c maddesine göre görüşülmesini raporunda belirtmiştir

Yapılan müzakereler sonucunda, aşağıda belirtildiği şekilde karar verildi.
KARAR:
İmar Komisyonunun olumlu görüşü üzerine, Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye İlçenin Ayvaşık Mahallesi 695 adanın yanında bulunan yol boşluğunda 10x8,5 M2 lik alan 1 adet trafo yerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre tahsisinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi

×