GÜNDEM : İlçenin Ayvaşık Mahallesi 963 ada 4 nolu parsel ile ilgili alınan 02.06.2011 tarih ve 2011/13.70 sayılı kararının değişikliğinin gö..

2012-03-30

GÜNDEM : İlçenin Ayvaşık Mahallesi 963 ada 4 nolu parsel ile ilgili alınan 02.06.2011 tarih ve 2011/13.70 sayılı kararının değişikliğinin görüşülmesi. İlçenin Ayvaşık Mahallesi 963 ada 4 nolu parsel ile ilgili alınan 02.06.2011 tarih ve 2011/13.70 sayılı kararda değişiklik yapılması ile ilgili Meclis ve Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP’ın 01/03/2012 tarihli raporu Meclise havale edilerek görüşüldü; İlçenin Hacıkara Mahallesi 963 ada 4 nolu parselde Belediye Meclisinin 02/06/2011 tarih ve 2011/13.70 sayılı kararı ile Ticari Amaçlı Sosyal Kültürel Tesis Alanı olarak plan değişikliği yapıldığı, İmar Kanununun Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğinde bu tür bir gösterim bulunmadığı, ayrıca malikin talebinin sadece düğün salonu olarak plan değişikliği istemesinden dolayı, yapılan plan değişikliğinin Ticari Alan ve Düğün salonu olarak plan değişikliğinin yapılması hususunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/c maddesine göre görüşülmesini raporunda belirtmiştir. Yapılan müzakereler sonucunda, aşağıda belirtildiği şekilde karar verildi.

KARAR:
İmar Komisyonunun olumlu görüşü üzerine, İlçenin Hacıkara Mahallesi 963 ada  4 nolu parselde Belediye Meclisinin 02/06/2011 tarih ve 2011/13.70 sayılı kararı ile Ticari Amaçlı Sosyal Kültürel Tesis Alanı olarak plan değişikliği yapıldığı, İmar Kanununun Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğinde bu tür bir gösterim bulunmadığı, ayrıca malikin talebinin sadece düğün salonu olarak plan değişikliği istemesinden dolayı, söz konusu Belediye Meclisinin 02/06/2011 tarih ve 2011/13.70 sayılı kararının iptal edilmesine ve Belediye Meclisinin 02/06/2011 tarih ve 2011/13.70 sayılı kararından önceki imar durumunun geçerli olmasına oy birliği ile karar verildi

×