Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Beytepe Mahallesi Dr. İsmet BİLGİÇ İş Merkezi 5 nolu işyeri Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartnameler ..

2012-03-30

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Beytepe Mahallesi Dr. İsmet BİLGİÇ İş Merkezi 5 nolu işyeri Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartnameler dahilinde Belediye İhale odasında Belediye Encümeni huzurunda 12.03.2012 Pazartesi günü saat 14:15 de kiraya verilmesine dair yapılan ihalesinde

Hasan KILIÇ katıldığı, başka da katılan olmadığı ve aylık 105,00.-TL ile en uygun teklifi Hasan KILIÇ verdiğinden, adı geçen Hasan KILIÇ’a kati ihalesinin yapılmasına

×