Ankara Valiliği Kadastro Müdürlüğü Beypazarı Biriminin yazısı ile İlçenin Başağaç Mahallesi 1086 ada 19 ve 34 nolu parsellerin birleştirilme..

2012-03-30

Ankara Valiliği Kadastro Müdürlüğü Beypazarı Biriminin yazısı ile İlçenin Başağaç Mahallesi 1086 ada 19 ve 34 nolu parsellerin birleştirilmesi talebinde bulunulduğu, söz konusu birleştirme işleminin uygun olup olmadığı hususunun Belediye Encümeninde görüşülmesini raporunda belirtmiştir

İlçenin Başağaç Mahallesi 1086 ada 19 ve 34 nolu parsellerin birleştirme işleminin 3194 Sayılı İmar Kanununun 15., 16. ve 17. Maddelerine göre yapılmasında bir mahsurun bulunmadığına

×