GÜNDEM : Beypazarı Askerlik Şubesinin İlçenin Kurtuluş Mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait 151 ada 18 nolu parselin 430 m2’lik kısmının ..

2013-06-05

GÜNDEM : Beypazarı Askerlik Şubesinin İlçenin Kurtuluş Mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait 151 ada 18 nolu parselin 430 m2’lik kısmının kullanım hakkı süresinin uzatılması ile ilgili talebinin görüşülmesi

Beypazarı Askerlik Şubesinin İlçenin Kurtuluş Mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait 151 ada 18 nolu parselin 430 m2’lik kısmının kullanım hakkı süresinin uzatılması talebi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdür V. Mücahit BAŞIBÜYÜK’ün  04.06.2013 tarihli raporu Meclise havale edilerek görüşüldü;

            Milli Savunma Bakanlığı Beypazarı Askerlik Şubesi Başkanlığının 20.05.2013 tarih ve 29034331-9260-3-13/Per.1549 sayılı yazısı ile İlçenin Kurtuluş Mahallesi 151 ada 18 nolu belediyemize ait parselin yaklaşık 430 m2’lik kısmını kullanmakta olduklarını, söz konusu alanın kullanım hakkının daha önceki Meclis kararında 1 (bir) yıllığına verildiği, sürenin dolması sebebi ile kullanım hakkı süresinin uzatılması talebinde bulunduğunu, söz konusu talebin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre görüşülerek karara bağlanmasını raporunda belirtmiştir.

Yapılan müzakereler sonucunda, aşağıda belirtildiği şekilde karar verildi;

 

KARAR:

                İmar Komisyonunun bu konuda olumlu görüşü bulunmakta olup, İlçenin Kurtuluş Mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait 151 ada 18 nolu parselin 430 m2’lik kısmının Milli Savunma Bakanlığı Beypazarı Askerlik Şubesi Başkanlığına 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre 1 (Bir) yıl süreyle tahsis edilmesine oy birliği ile karar verildi

×