GÜNDEM : İlçenin Beytepe Mahallesi 1437 ada 7 nolu parselde belediyemize ait 195 m2’lik hissenin satışının görüşülmesi

2013-06-05

GÜNDEM : İlçenin Beytepe Mahallesi 1437 ada 7 nolu parselde belediyemize ait 195 m2’lik hissenin satışının görüşülmesi

İlçenin Beytepe Mahallesi 1437 ada 7 nolu parselde belediyemize ait 195 m2’lik hissenin satışı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdür V. Mücahit BAŞIBÜYÜK’ün  04.06.2013 tarihli raporu Meclise havale edilerek görüşüldü;

            Taylan KALTALI’nın 09/05/2013 tarih ve 702 sayılı dilekçesi ile İlçenin Beytepe Mahallesi 1437 ada 7 nolu 856 m2 miktarlı imar planında konut alanı olarak ayrılan parselde belediyemiz ile hisseli olduğunu, Belediyemize ait 195 m2’lik hisseyi satın alma talebinde bulunduğunu, söz konusu talebin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre görüşülerek karara bağlanmasını  raporunda belirtmiştir.

Yapılan müzakereler sonucunda, aşağıda belirtildiği şekilde karar verildi;

 

KARAR:

                İmar Komisyonunun bu konuda olumlu görüşü bulunmakta olup, İlçenin Beytepe Mahallesi 1437 ada 7 nolu 856 m2 miktarlı imar planında konut alanı olarak ayrılan parselde Taylan KALTALI ile  Belediyemiz hisseli olup, Belediyemize ait 195 m2’lik hissenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e  maddesine  göre hissedarlar arasında hisseleri oranında satışının yapılmasına ve bu konuda Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi

×