87- GÜNDEM : Belediye Meclisinin 05.06.2013 tarih ve 2013/77 sayılı kararının görüşülmesi.

2013-07-02

87- GÜNDEM : Belediye Meclisinin 05.06.2013 tarih ve 2013/77 sayılı kararının görüşülmesi.

Belediye Meclisinin 05.06.2013 tarih ve 2013/77 sayılı kararında belirtilen işyeri ve inşaat su ücret tarifelerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

×